Hoppa till innehåll

Pension

Läkare som är anställda vid Region Örebro län kan kontakta regionens pensionshandläggare för individuella frågor om tjänstepensionen:
Annika Sjöberg, ankn 239 14
Emilie Toro Hartman, ankn 271 18

Kontaktuppgifter för information om pension

Sveriges Läkarförbund, tel. 08-790 33 00

KPA Pension Kundtjänst: När det gäller avgiftsbestämd ålderspension och privat pension hos KPA, tel. 020-650 500, kundtjanst@kpa.se, www.kpa.se.

Pensionsvalet: När du vill veta vad du valt för din avgiftsbestämda ålderspension, tel. 020-650 111, www.pensionsvalet.se.

Privatanställda läkare har ofta tjänstepensionen ITP. Kontakta Läkarförbundet för närmare info.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare