Hoppa till innehåll

Nyheter

Örebro läns läkarförening i media

Artikel i DN (Dagens Nyheter) 2022-11-12 om beslut på Sv. Läkarförbunds fullmäktige att förbundet ska arbeta för att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte ska prioriteras i offentlig vård. Intervju med Örebro läns läkarförenings ordförande Lars Edling.

Medlemsbrev

Se våra nyhetsbrev från Läkarföreningen. Vad gäller COVID: Örebro läns läkarförening, ÖLF, uppmanar alla att hålla sig informerad om Covid-pandemin genom att läsa Regionens dagliga uppdateringar på Intranätet samt att följa Läkarförbundets information och svar på Covid-19 relaterade frågor: https://slf.se/information-om-covid-19/

Årsmöte 2022

Den 20 januari år 2022 höll Örebro läns läkarförening årsmöte, som kom att ske digitalt p g a den höga smittspridningen. Lars Edling kvarstår 1 år som ordförande liksom Paula Wallmon som 2:a vice ordförande. Josefin Gerdevåg omvaldes på 2 …

Om kalendern

Kalendern nedan visar de fyra nästkommande aktiviteterna. För att se hela kalendern: Tryck på ”Kalender” i det vita fältet ovan.