Hoppa till innehåll

Medlemsbrev

Nyhet

Se våra nyhetsbrev från Läkarföreningen.
Vad gäller COVID: Örebro läns läkarförening, ÖLF, uppmanar alla att hålla sig informerad om Covid-pandemin genom att läsa Regionens dagliga uppdateringar på Intranätet samt att följa Läkarförbundets information och svar på Covid-19 relaterade frågor: https://slf.se/information-om-covid-19/

Nedan följer ÖLFs Nyhetsmejl och annan lokal information som berör Covid 19-krisen. De flesta av de länkade dokumenten kan bara läsas av inloggade medlemmar. ”Logga in” hittar ni bakom Menysymbolen längst till höger uppe i det blå fältet. Efter t ex inloggning med mobilt Bank-id kommer ni till Läkarförbundets startsida. Klicka där på ”Hitta förening”, klicka på ”Lokalföreningar” – leta där upp Örebro, klicka på ”Gå till föreningen”.

2022-06-10 Nyhetsbrev, rapport från styrelsemöte, övrig info - inloggning krävs

2022-03-14 Nyhetsbrev, rapport från styrelsemöte mm - inloggning krävs

2022-02-24 Nyhetsbrev, rapport från Kick Off - inloggning krävs

2021-12-14 Nyhetsbrev, rapport från styrelsemöte - inloggning krävs

2021-10-19 Nyhetsbrev, om bl a kommande lönerevision, omorganisationen mm - inloggning krävs

2021-06-10 Nyhetsbrev, om borttagandet av ST-trappan – inloggning krävs.

2021-06-08 Nyhetsbrev, information flertal frågor – inloggning krävs.

2021-04-30 Nyhetsbrev, information flertal frågor – inloggning krävs.

2021-04-12 Nyhetsbrev, information om vaccinering – inloggning behövs ej.

2021-03-25 Nyhetsbrev, rapport från styrelsemöte – inloggning krävs.

2021-02-19 Nyhetsbrev, komplettering till brevet 2021-02-18 –  inloggning krävs.

2021-02-18 Nyhetsbrev ang bl a lönerevisionen – inloggning krävs.

2021-01-20 Nyhetsbrev ang årsmöte och lönerevisionen – inloggning krävs.

2020-12-10 Nyhetsbrev ang scheman inför jul – inloggning krävs.

2020-11-06 Nyhetsbrev med blandad information – inloggning krävs.

2020-10-08 Nyhetsbrev med blandad information – inloggning krävs.

2020-07-17 Nyhetsmejl om semester och jour mm – inloggning krävs.

2020-06-16 Nyhetsmejl med blandad information – inloggning krävs.
2020-06-16 Bilaga till Nyhetsmejl 2020-06-16: Protokollsanteckning – inloggning krävs.

2020-05-27 Debattartikel av ÖLF i Nerikes Allehanda  – inloggning behövs ej.

2020-05-26 Nyhetsmejl med korrigering av tidigare mejl om semesterförhandlingarna, samt om jour – inloggning krävs.
2020-05-26 Bilaga till nyhetsmejl 2020-05-26 – inloggning krävs.

2020-05-22 Nyhetsmejl om förhandlingsresultat semester, jour – inloggning krävs.

2020-05-19 Nyhetsmejl med blandad information – inloggning krävs.

2020-05-15 Nyhetsmejl angående förhandlingarna med RÖL om semester – inloggning krävs.
2020-05-15 Mejl till Nerikes Allehanda angående artikel om läkarnas semester – inloggning krävs.

2020-05-04 Nyhetsmejl om planering och förhandlingar rörande semester – inloggning krävs.

2020-04-21 Nyhetsmejl om förhandlingar av bl a hygienrutiner, jourlinjer mm – inloggning krävs.

2020-04-09 Nyhetsmejl Övertidsersättning under Covid-19 krisen -inloggning behövs ej.

2020-04-03 Nyhetsmejl från ÖLF om läget lokalt – inloggning krävs.

2020-04-03 Nyhetsmejl om registrering av övertid – inloggning behövs ej.

2020-03-26 Nyhetsmejl till medlemmarna med aktuella frågor – inloggning behövs ej.

2020-03-20 Meddelande: ÖLFs styrelse har beslutat att ställa in vårens träffar för fackliga ombud och medlemmar såsom temakväll, facklig baskurs och medlemsluncher. När situationen lugnat ner sig återkommer vi med nya datum för aktiviteterna.

Arbetsutskottet och presidiet omorganiserar sig för att kunna täcka upp bevakningen av alla områden som vi som förtroendevalda och skyddsombud behöver ha koll på.

2020-03-20 Allmän information pga Covid 19-krisen – inloggning behövs ej.

 


Fler nyheter


Örebro läns läkarförening i media

Artikel i Läkartidningen 220613: Barnläkare Jonas Ludvigsson, Örebro, framröstad till Årets Örebroare. Debattartikel i Nerikes Allehanda 220609 från läkare i regionen: Hur många läkare i PRIM ska regionen ha? Debattartikel…

Aktiviteter 2022

Välkomna till valdebatt torsdagen den 1 september med representanter från samtliga partier i regionfullmäktige. Plats: Wilandersalen, USÖ. Debatten hålls mellan kl 18.00 - 20.00. Enkel förtäring serveras från kl 17.30. Utskick med länk till anmälan utskickas i augusti. Arrangörer: Örebro …
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar