Hoppa till innehåll
Nyheter
Örebro läns läkarförening i media

Örebro läns läkarförening i media

Nyhet

Artikel i Läkartidningen 220613: Barnläkare Jonas Ludvigsson, Örebro, framröstad till Årets Örebroare.

Debattartikel i Nerikes Allehanda 220609 från läkare i regionen: Hur många läkare i PRIM ska regionen ha?

Debattartikel i Nerikes Allehanda, NA, 220518 om Sjukvårdskrisen-behovet av fler AT-platser.
Länk till svar från Region Örebro län på artikeln i NA 220518. Konto hos NA krävs för åtkomst.
Länk till svar från dr Richard Wentzel på artikeln i NA 220518. Konto hos NA krävs för åtkomst.

Intervju med v. ordf Josefin Gerdevåg angående hyrläkare, Radio P4 Örebro. 2022-03-08.

Josefin Gerdevåg, läkare och vice ordförande i Örebro läns läkarföreningen.
1:a vice ordf Josefin Gerdevåg

Debattartikel i Nerikes Allehanda om vårdplatser, 22-02-25. Medförfattare: Örebro läns läkarförening.

Intervju i Nerikes Allehanda, NA, med ordf Lars Edling "Det råder en akut brist på vårdplatser". Svar från Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Örebro län, Jonas Claesson. Kräver inlogg hos NA. 2022-02-16.

Intervju i Läkartidningen med ordf Lars Edling: Lindesbergs lasarett får tillbaka jourlinjer vid akutmottagningen, 220118.

Intervju i Läkartidningen med ordf Lars Edling om lönerevisionen i bl a Region Örebro län 2020-2021.

Intervju i SVT Örebro med förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och Örebro läns läkarförenings ordförande Lars Edling om brist på vårdplatser, fortbildning och fasta läkarkontakter. 2021-11-29.

Debattinlägg: Stressade läkare letar vårdplatser – Nerikes Allehanda (na.se), 2021-11-29

Chefer inom RÖL fick sluta och söka om sina jobb, i konkurrens med andra, i samband med omorganisation
Intervju i Läkartidningens nätupplaga 2021-10-12 med Lars Edling, ordförande Örebro läns läkarförening

”Regionen behöver sätta fart för att fler ska få en fast läkare”
Debattartikel i Nerikes Allehanda 2021-08-13 av Sofia Rydgren Stale, ordf Sv. Läkarförbund, Lars Edling, ordf Örebro läns läkarförening och Marina Tuutma, ordf Sv. Distriktsläkarföreningen.

Artikel i Nerikes Allehanda 2021-07-29 om patienters möjlighet att välja läkare utifrån etnicitet.
Intervju med regiondirektör Rickard Simonsson och v. ordf i Örebro läns läkarförening Josefin Gerdevåg. Båda uttalar att dom är kraftigt emot möjligheten att välja läkare utifrån etnicitet.https://www.na.se/artikel/regiondirektoren-om-att-patienter-tillats-valja-etniskt-svenska-lakare-jag-vander-mig-kraftigt-mot-det Inloggning på NA krävs.

”Avskaffade jourlinjer sänkte inte kvaliteten”
Kommentarer av Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening, i Läkartidningen 2021-06-10.

”50 miljoner extra till vårdpersonal i Örebro”
Kommentarer av Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening, i Läkartidningen 2021-04-10.

Krisen på USÖs akutmottagning
Intervju i SVT Nyheter Örebro 2020-09-28 med v.ordf Josefin Gerdevåg och 2e v. ordf Lars Edling.

Den pressade situationen på USÖs akutmottagning
Artikel i Nerikes Allehanda 2020-09-22. Läkarföreningens v.ordf Josefin Gerdevåg och 2e v. ordf Lars Edling uttalar sig om att många läkare har sagt upp sig .
Inloggning till NA krävs för att läsa artikeln.

Debattartikel av Örebro läns läkarförening i Nerikes Allehanda 2020-05-27: ”Vi vill ha schyssta villkor!”
Replik till Nerikes Allehandas ledarskribent Lars Ströman, https://www.na.se/artikel/lars-stroman-om-sjukskoterskor-bara-kan-ta-tre-veckors-semester-da-far-lakarna-vanta-med-loneokningar
Inloggning till NA krävs för att läsa NAs artikel.

Läkarnas semester och arbetsvillkor under Corona-krisen.
Intervju i Nerikes Allehanda 2020-05-16 med 2:e vice ordf i ÖLF; Lars Edling, med anledning av att Nerikes Allehanda publicerat en artikel 2020-05-15 om att sjuksköterskor känner sig orättvist behandlade, i jämförelse med läkare, vad gäller utlägg av semester.
Inloggning till NA krävs för att läsa artikeln.

Övertidsarbete i Region Örebro län.
Den 16 februari 2020 intervjuades 1e v.ordförande i ÖLF, Josefin Gerdevåg, i SVT Örebro om problem med mycket övertidsarbete för läkare i regionen.

Läkarnas arbetsmiljö och de yngre läkarnas låga ingångslöner
I samband med avtalsrörelsen 2020-2021 gjorde Läkarförbundet en film från Örebro med dåvarande ordf Paula Wallmon och v ordf Josefin Gerdevåg m fl om bl a läkarnas arbetsmiljö och de yngre läkarnas situation och ingångslöner som låg stilla under ett antal år. Ingångslönerna kom sedan att höjas för ST-läkarna 2021. Filmen låg utlagd på förbundets hemsida samt på bl a Youtube. .


 

 

Film om lokalt fackligt arbete, inspelad av Läkarförbundet med representanter från styrelsen för Örebro läns läkarförening: ordf Paula Wallmon och Helena Borenäs. I filmen deltar också Josefin Gerdevåg. Utlagd på förbundets hemsida samt på Youtube 2019-02-19, länkar: https://www.youtube.com/watch?v=7AZ2e0uwH6A#action=share
eller: https://slf.se/medlem/det-har-gor-lakarforbundet/

 

 

 

 

 

 

 


Fler nyheter


Aktiviteter 2022

Välkomna till valdebatt torsdagen den 1 september med representanter från samtliga partier i regionfullmäktige. Plats: Wilandersalen, USÖ. Debatten hålls mellan kl 18.00 - 20.00. Enkel förtäring serveras från kl 17.30. Utskick med länk till anmälan utskickas i augusti. Arrangörer: Örebro …

Medlemsbrev

Se våra nyhetsbrev från Läkarföreningen. Vad gäller COVID: Örebro läns läkarförening, ÖLF, uppmanar alla att hålla sig informerad om Covid-pandemin genom att läsa Regionens dagliga uppdateringar på Intranätet samt att…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar