Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Örebro läns läkarförening i media

Örebro läns läkarförening i media

Nyhet

Intervju i Sjukhusläkaren 2024-06-13 med ordf Lars Edling om att Region Örebro län är enda regionen i landet som tar betalt för kaffe.

Intervju i Läkartidningen 2024-05-17 med bl a ordf Lars Edling om ev följdverkningar för läkarna och vården under sommaren pga Vårdförbundets nyanställningsblockad.

Intervju i Nerikes Allehanda, NA, 2024-02-21 med ordf Lars Edling om löneskillnader för läkare mellan Region Örebro län och näraliggande regioner. Kräver inlogg hos NA.

Intervju i Nerikes Allehanda, NA, 2024-02-15 med ordf Lars Edling om bl a förslag från regionen att Geriatriken och Medicinklinikerna på Lindesbergs och Karlskogas lasarett organisatoriskt flyttas från området Nära vård till området Specialiserad vård. Kräver inlogg hos NA.

Intervju i Radio P4 Örebro 2024-01-09 med Läkarföreningens Huvudskyddsombud Håkan Löfstedt om studiemedel som inte räcker för Läkarstudenter.

Intervju i Radio P4 Örebro 2024-01-09 med Läkarföreningens ordförande Lars Edling gällande avtal om fast pris vid anlitande av hyrpersonal.

Intervju i Nerikes Allehanda , NA, 2023-11-29 med Distriktsläkarföreningens ordförande i Örebro, distriktsläkaren Ana Kvrgic: "Facket oroas när regionen sätter stopp för hyrläkare". Kräver inlogg hos NA.

Intervju i Nerikes Allehanda , NA, 2023-11-12 med Distriktsläkarföreningens ordförande i Örebro, distriktsläkaren Ana Kvrgic, om sitt arbete i besparingstider på Lillåns vårdcentral. Rubrik: "Jag hoppas jag orkar jobba kvar". Kräver inlogg hos NA.

Intervju med bl a ordf Lars Edling i Sjukhusläkaren 2023-10-30 om regionens indragning av fortbildning.

Intervju (kräver inlogg till DN) i Dagens Nyheter 2023-11-02 med ordf Lars Edling med anledning av skrivelse från drygt 100 läkare till Region Örebro län med bl a kritik om införandet av digitala kontaktvägar till vården som riskerar skapa svårigheter och udanträngningseffekter för dataovana.

Intervju i Läkartidningen 2023-09-28 med bl a ordf Lars Edling om att administratörer som också har en vårdutbildning även bör arbeta kliniskt till viss del.

Artikel i Nerikes Allehanda, NA, 2023-09-15 om att utbildningstjänster undantas från anställningsstoppet, intervju med ordförande Lars Edling. Kräver inloggning hos NA.

Artikel i Läkartidningen 2023-09-11 om Regionens besparingsplaner: "Lindesberg blir utan akut kirurgi i sparplan som ska kapa 414 miljoner", kommentar av ordförande Lars Edling.

Artikel i Nerikes Allehanda, NA, 2023-09-08 om Regionens besparingsplaner, intervju med sjukvårdsdirektör Jonas Claesson med kommentarer av bl a vice ordförande Josefin Gerdevåg. Kräver inloggning hos NA.

Intervju i tidningen Sjukhusläkaren 2023-06-15 med ordförande Lars Edling om att alla anställda inom regionen som arbetar administrativt, och som också har en vårdutbildning i botten, även bör arbeta kliniskt till viss del.

Intervju med ordf Lars Edling i Läkartidningen 2023-04-19 om bortskrivning av rätt till ersättning vid ÖT.

Intervju med ordf Lars Edling i SVT Örebro 2023-02-06 om att vårdutbildade med administrativa tjänster också bör arbeta kliniskt.

Intervju i SVT Örebro 2023-01-31 med Örebro läns Läkarförenings ordf, Lars Edling, angående USÖs svar på kritik från IVO gällande brist på vårdplatser

Intervju i Nerikes Allehanda 2023-01-31 med v. ordf Josefin Gerdevåg angående undersökning som visar att läkarna inte hinner med sina arbetsuppgifter.

Intervju i SVT Örebro 2023-01-30 med ordf Lars Edling angående undersökning som visar att läkarna inte hinner med sina arbetsuppgifter.

Artikel i DN (Dagens Nyheter) 2022-11-12 om beslut på Sv. Läkarförbunds fullmäktige att förbundet ska arbeta för att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte ska prioriteras i offentlig vård. Intervju med Örebro läns läkarförenings ordförande Lars Edling.

Nyhetsartikel i Läkartidningen 2022-11-10 ang beslut på FUM på motion om privata sjukvårdsförsäkringar. Ordf Lars Edling gör ett uttalande.

Intervju med Läkarföreningens huvudskyddsombud Håkan Löfstedt i SVT Örebro 2022-11-09 om konsekvenser av för få tillgängliga vårdplatser.

Intervju med ordf Lars Edling i Sveriges radio Örebro 2022-11-09 om konsekvenser av för få tillgängliga vårdplatser,

Nyhetsartikel i Läkartidningen 2022-11-04: Om motion till Läkarförbundets fullmäktige om privata sjukförsäkringar. Intervju med bl a ÖLFs ordf Lars Edling.

Debattartikel i Nerikes Allehanda, NA, 2022-10-10: "Låt Örebro bli bäst i Sverige för de läkare som vill forska". Undertecknare: Sv Läkarförbund, Örebro läns läkarförening och SLF Student Örebro. Artikel, kräver inloggning.

Intervju med v. ordförande Josefin Gerdevåg på Läkarförbundets sajt "Trygg vård" om den ständiga jakten på vårdplatser, 20220912.

Om bl a bristen på vårdplatser, inslag i Radio P4 Örebro 2022-08-23. Bl a intervjuas Ida Henriksson, representerande Örebro läns läkarförening.

Artikel i Läkartidningen 220613: Barnläkare Jonas Ludvigsson, Örebro, framröstad till Årets Örebroare.

Debattartikel i Nerikes Allehanda 220609 från läkare i regionen: Hur många läkare i PRIM ska regionen ha?

Debattartikel i Nerikes Allehanda, NA, 220518 om Sjukvårdskrisen-behovet av fler AT-platser.
Länk till svar från Region Örebro län på artikeln i NA 220518. Konto hos NA krävs för åtkomst.
Länk till svar från dr Richard Wentzel på artikeln i NA 220518. Konto hos NA krävs för åtkomst.

Intervju med v. ordf Josefin Gerdevåg angående hyrläkare, Radio P4 Örebro. 2022-03-08.

Josefin Gerdevåg, läkare och vice ordförande i Örebro läns läkarföreningen.
1:a vice ordf Josefin Gerdevåg

Debattartikel i Nerikes Allehanda om vårdplatser, 22-02-25. Medförfattare: Örebro läns läkarförening.

Intervju i Nerikes Allehanda, NA, med ordf Lars Edling "Det råder en akut brist på vårdplatser". Svar från Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Örebro län, Jonas Claesson. Kräver inlogg hos NA. 2022-02-16.

Intervju i Läkartidningen med ordf Lars Edling: Lindesbergs lasarett får tillbaka jourlinjer vid akutmottagningen, 220118.

Intervju i Läkartidningen med ordf Lars Edling om lönerevisionen i bl a Region Örebro län 2020-2021.

Intervju i SVT Örebro med förbundets ordförande Sofia Rydgren Stale och Örebro läns läkarförenings ordförande Lars Edling om brist på vårdplatser, fortbildning och fasta läkarkontakter. 2021-11-29.

Debattinlägg: Stressade läkare letar vårdplatser – Nerikes Allehanda (na.se), 2021-11-29

Chefer inom RÖL fick sluta och söka om sina jobb, i konkurrens med andra, i samband med omorganisation
Intervju i Läkartidningens nätupplaga 2021-10-12 med Lars Edling, ordförande Örebro läns läkarförening

”Regionen behöver sätta fart för att fler ska få en fast läkare”
Debattartikel i Nerikes Allehanda 2021-08-13 av Sofia Rydgren Stale, ordf Sv. Läkarförbund, Lars Edling, ordf Örebro läns läkarförening och Marina Tuutma, ordf Sv. Distriktsläkarföreningen.

Artikel i Nerikes Allehanda 2021-07-29 om patienters möjlighet att välja läkare utifrån etnicitet.
Intervju med regiondirektör Rickard Simonsson och v. ordf i Örebro läns läkarförening Josefin Gerdevåg. Båda uttalar att dom är kraftigt emot möjligheten att välja läkare utifrån etnicitet.https://www.na.se/artikel/regiondirektoren-om-att-patienter-tillats-valja-etniskt-svenska-lakare-jag-vander-mig-kraftigt-mot-det Inloggning på NA krävs.

”Avskaffade jourlinjer sänkte inte kvaliteten”
Kommentarer av Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening, i Läkartidningen 2021-06-10.

”50 miljoner extra till vårdpersonal i Örebro”
Kommentarer av Lars Edling, ordförande i Örebro läns läkarförening, i Läkartidningen 2021-04-10.

Krisen på USÖs akutmottagning
Intervju i SVT Nyheter Örebro 2020-09-28 med v.ordf Josefin Gerdevåg och 2e v. ordf Lars Edling.

Den pressade situationen på USÖs akutmottagning
Artikel i Nerikes Allehanda 2020-09-22. Läkarföreningens v.ordf Josefin Gerdevåg och 2e v. ordf Lars Edling uttalar sig om att många läkare har sagt upp sig .
Inloggning till NA krävs för att läsa artikeln.

Debattartikel av Örebro läns läkarförening i Nerikes Allehanda 2020-05-27: ”Vi vill ha schyssta villkor!”
Replik till Nerikes Allehandas ledarskribent Lars Ströman, https://www.na.se/artikel/lars-stroman-om-sjukskoterskor-bara-kan-ta-tre-veckors-semester-da-far-lakarna-vanta-med-loneokningar
Inloggning till NA krävs för att läsa NAs artikel.

Läkarnas semester och arbetsvillkor under Corona-krisen.
Intervju i Nerikes Allehanda 2020-05-16 med 2:e vice ordf i ÖLF; Lars Edling, med anledning av att Nerikes Allehanda publicerat en artikel 2020-05-15 om att sjuksköterskor känner sig orättvist behandlade, i jämförelse med läkare, vad gäller utlägg av semester.
Inloggning till NA krävs för att läsa artikeln.

Övertidsarbete i Region Örebro län.
Den 16 februari 2020 intervjuades 1e v.ordförande i ÖLF, Josefin Gerdevåg, i SVT Örebro om problem med mycket övertidsarbete för läkare i regionen.

Läkarnas arbetsmiljö och de yngre läkarnas låga ingångslöner
I samband med avtalsrörelsen 2020-2021 gjorde Läkarförbundet en film från Örebro med dåvarande ordf Paula Wallmon och v ordf Josefin Gerdevåg m fl om bl a läkarnas arbetsmiljö och de yngre läkarnas situation och ingångslöner som låg stilla under ett antal år. Ingångslönerna kom sedan att höjas för ST-läkarna 2021. Filmen låg utlagd på förbundets hemsida samt på bl a Youtube. .


 

 

Film om lokalt fackligt arbete, inspelad av Läkarförbundet med representanter från styrelsen för Örebro läns läkarförening: ordf Paula Wallmon och Helena Borenäs. I filmen deltar också Josefin Gerdevåg. Utlagd på förbundets hemsida samt på Youtube 2019-02-19, länkar: https://www.youtube.com/watch?v=7AZ2e0uwH6A#action=share
eller: https://slf.se/medlem/det-har-gor-lakarforbundet/

 

 

 

 

 

 

 


Fler nyheter


Aktiviteter 2024

Klicka på rubriken så kommer du till information om planerade aktiviteter.

Sommartider på Örebrokansliet, 2024

Läkarföreningens kansli har semesterstängt v 26-28 och v 30-32. För brådskande ärenden under sommaren kan förtroendevalda i styrelsens arbetsutskott kontaktas enligt jourschema (klicka på rubriken och logga in för att…

Medlemsbrev och information om dygnsvilan

Nedan följer ÖLFs Nyhetsbrev, länk till information om dygnsvilan samt annan lokal information. De flesta av de länkade dokumenten kan bara läsas av inloggade medlemmar. Efter inloggning kommer ni till…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare