fbpx

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi är närmare 55 000 läkare och vår vision är: för alla läkare under hela karriären.

Läkarförbundets styrka

Styrkan ligger i att majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens hälso- och sjukvård.

Vi arbetar med läkarnas fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor och professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Som medlem i Läkarförbundet kan du få bättre villkor och förutsättningar genom hela ditt yrkesliv. Och trygghet om du skulle hamna utanför, eller bli anmäld. Du får personlig rådgivning i frågor som exempelvis löne- och anställningsvillkor, anmälningsärenden, arbetsrätt och sjukvårdsjuridik.

Nära verksamheterna

Läkarförbundet finns i hela Sverige. Vi arbetar nära medlemmarna och driver lokala frågor genom lokalföreningarna, yrkesföreningarna och klinik- och skyddsombuden. Lokalföreningarnas styrelser samlar över 400 aktiva. Förutom att ge råd och stöd till medlemmar, förhandlar de om lokala kollektivavtal, deltar i löneöversynsförhandlingar och agerar remissinstans. Professionsfrågorna drivs genom yrkes- och specialitetsföreningarna.  Därtill kommer klinik- och skyddsombuden: de fackligt förtroendevalda representerar förbundet och driver frågorna framåt.

Läkarförbundet förhandlar för dig

Läkarförbundet företräder läkarna i avtalsförhandlingarna med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. Läkarförbundet tillvaratar medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen – bland annat genom att förhandla fram bra villkor.

Vi träffar kollektivavtal om ersättningar, löner och anställningsvillkor med alla arbetsgivare som anställer läkare, och vi fokuserar på att även de nya arbetsgivarna i privat sektor ska tillämpa dem. Våra lokalföreningar förhandlar om lokala avtal.

Arbetsgivarna vill ha avtal som gäller för alla yrkesgrupper, men vi ser till att de innehåller regleringar som är viktiga för just läkarna, och vi arbetar hårt för jämställda löner. Ytterst kan vi använda konfliktåtgärder som övertidsblockad och strejk.

Juridisk hjälp för enskilda
För 59 procent av medlemmarna är förhandling, rådgivning och juridisk hjälp det viktigaste skälet att vara med. Läkarförbundet ger trygghet om man hamnar på kant med arbetsgivaren: vi är experter på läkarnas villkor och arbetsliv, och vid uppsägning eller arbetstvist förhandlar vi för enskilda medlemmar.

Läkarförbundet påverkar opinionen

Läkarförbundet arbetar aktivt med opinionsbildning. Vi ser till att läkarperspektivet finns med i beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling – och vår syn spelar in. Läkarförbundet har legitimitet att påverka svensk hälso- och sjukvård. Frågor som vårdkvalitet, utbildning, fortbildning och arbetsmarknadens utveckling är viktiga för oss, och vi uttrycker vår hållning i regelbundna kontakter med politiker och ledande tjänstemän.

Vi analyserar, utarbetar egna förslag och för ut dem i samhällsdebatten – och både förbundet och delföreningarna deltar i utredningar och besvarar remisser.

Samarbeten över gränserna

Världen knyts samman och allt fler frågor måste hanteras internationellt. Därför samarbetar Läkarförbundet med andra aktörer i omvärlden. Läkarnas förutsättningar och villkor påverkas av många förhållanden utanför Sveriges gränser. Många hälso- och sjukvårdsfrågor är också gränsöverskridande – till exempel kampen mot antibiotikaresistens (som också involverar olika professioner).

EU och Norden
EU-frågan är viktig för Läkarförbundet. Läkare använder den fria rörligheten mer än andra yrkesgrupper, och EU-regler som arbetstidsdirektiv och dataskyddsregler styr schemaläggning och utformning av journalsystem. Yrkeskvalifikationsdirektivet påverkar utbildning och arbetsmarknad.

Vi samarbetar också nära de andra nordiska läkarförbunden, om till exempel utformning av ersättningssystem, prioriteringar i vården, läkarbristen inom vissa specialiteter och EU-frågor som vi kan driva gemensamt.

Internationella läkarförbundet
Läkarförbundet ingår i WMA, World Medical Association, som bland annat arbetar med läkaretik. Helsingforsdeklarationen är en internationell etisk standard för forskning på människor. Andra aktuella frågor är läkares säkerhet i väpnade konflikter, och principer för estetiska behandlingar.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.