Hoppa till innehåll
Nyheter
Etik på agendan under WMA-möte

Etik på agendan under WMA-möte

I förra veckan höll World Medical Association (WMA) sitt årliga rådsmöte. Översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration om etiska principer för medicinsk forskning fick stort utrymme under mötet. Flera resolutioner antogs också – en om den humanitära krisen i Gaza.
Nyhet

En central fråga under mötet var den pågående översynen av WMA:s Helsingforsdeklaration, en mycket betydelsefull policy innehållande etiska principer för medicinsk forskning. Under revisionsarbetet diskuteras bland annat forskningsetikkommittéers sammansättning och kompetens, vikten av vetenskapligt väl utformade forskningsprojekt, forskning under krissituationer och på sårbara grupper samt hur forskningspersoner ska benämnas. Översynen av deklarationen fortsätter nu med ambitionen att en uppdaterad version ska kunna antas av WMA:s generalförsamling i oktober.

Flera uttalanden antogs – ett om Gaza

Under mötet antogs även resolutioner om kriget i Gaza, om anti-HBTQI lagstiftning i Uganda samt om ett lagförslag som kan innebära att kvinnlig könsstympning åter blir tillåtet i Gambia. I resolutionen om Gaza uttalar WMA sin djupa oro över den humanitära krisen i Gaza, och uppmanar bland annat till fritt humanitärt tillträde till Gaza.

Vid mötet diskuterades även organdonation, HPV-vaccination, donation av könsceller samt hälso- och sjukvård under epidemier och pandemier.

WMA består av nationella läkarorganisationer från närmare 115 länder och organisationens huvudfokus är etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter. Vid Council-mötet, som denna gång hölls i Seoul, representerades Läkarförbundet av Sofia Rydgren Stale och Etik- och ansvarsrådets ordförande Christofer Lindholm.


Fler nyheter


Avtalskonferens!

23 maj träffades Läkarförbundets lokalföreningar digitalt och på plats för att i detalj gå igenom det nya kollektivavtalet med SKR. Eftersom avtalet är ettårigt handlade många av diskussionerna både om det nya avtalet och hur förbundet ska lägga upp strategin …
Läkaravtal 2024

Fler läkare söker sig utomlands

I en artikel i Läkartidningen kommenterar Sofia Rydgren Stale rapporterna om att fler läkare ansöker om att få arbeta i andra länder.
Nyheter

Nu börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse 

Nyligen träffades Läkarförbundets förhandlingsdelegation för att utvärdera det nya avtalet och påbörja nästa avtalsrörelse. Avtalet är ettårigt och redan i höst ska förbundet lämna över nya yrkanden till SKR. Samtidigt förhandlas nu lokala avtal fram i regionerna. 
Läkaravtal 2024
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare