Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Hälften av regionerna har inte mål om fast läkarkontakt

Hälften av regionerna har inte mål om fast läkarkontakt

Endast tio av landets regioner har fattat beslut om att sträva mot riktvärdet 1 100 invånare per specialistläkare i primärvården. Och bara tre av dessa har handlingsplaner för att nå målet, trots att regeringen ställt krav på redovisning av arbetet. Det visar en ny kartläggning från Läkarförbundet.
Nyhet
Fast läkarkontakt

– Att regionerna inte når målen beror på att regionpolitikerna inte fattar de nödvändiga besluten. Att alla svenskar ska kunna välja en namngiven fast läkare är den enskilt viktigaste åtgärden för att förbättra kontinuiteten och tillgängligheten i primärvården. Regionerna måste öka takten i arbetet, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

En ny undersökning från Läkarförbundet visar att endast tio av landets regioner har fattat politiska beslut om att sträva mot riktvärdet på 1100 invånare per läkare i primärvården. De flesta av dessa har dock inte tagit fram handlingsplaner för hur de ska nå målet.

Stockholm, Gotland och Uppsala är de tre regioner som har kommit längst. De har både fattat beslut om riktvärdet 1 100 och har en plan för arbetet med att nå dit. Sammantaget innebär resultaten en förbättring jämfört med förra året, då endast tre regioner hade fattat beslut om att sträva mot riktvärdet.


– Att ha en namngiven fast läkare får positiva effekter på kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet i vården. Staten behöver sätta ytterligare press på regionerna. Det duger inte att endast ett fåtal regioner arbetar aktivt med frågan, säger Sofia Rydgren Stale.

Den senaste kartläggningen från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att omkring 30 procent av befolkningen har en fast läkarkontakt. I december 2023 redovisade regionerna en andel mellan 18 procent (Blekinge) och 95 procent (Västra Götaland).


Fler nyheter


Statens styrning bör inte gå via SKR

Idag presenterade utredningen En ändamålsenlig statlig samverkan med kommuner och regioner sitt betänkande (SOU 2024:43). Utredningen kommer bland annat fram till att överenskommelser mellan staten och SKR är en olämplig form av samverkan och att regeringen bör använda sina myndigheter …
Nyheter

Flera läkare på Dagens Medicins årliga maktlista 

Dagens Medicin har släppt sin årliga lista över vårdens 100 mäktigaste personer. Läkarförbundet har flera representanter med på listan och Sofia Rydgren Stale återfinns även i år på en topplacering.
Nyheter

Iran måste släppa alla svenskar

Det är glädjande att två svenskar som suttit som gisslan i iranska fängelser nu blivit släppta. Men glädjen grumlas av att den dödsdömde läkaren Ahmadreza Djalali fortfarande sitter fängslad i Iran.
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Hälften av regionerna har inte mål om fast läkarkontakt