Hoppa till innehåll
Nyheter
Nytt avtal klart för läkare i regioner och kommuner

Nytt avtal klart för läkare i regioner och kommuner

Läkarförbundet och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt avtal som reglerar villkoren för läkare anställda i regioner och kommuner. Avtalet löper på ett år och ger läkarna lägst 3,3 procent i kollektiv löneökning.
Nyhet

- Vi är nöjda med att ha fått igenom löneökningar som minst är i nivå med märket. Vi hade velat nå längre, men utrymmet för att förhandla har varit väldigt begränsat i årets avtalsrörelse. Att avtalet är ettårigt ger oss möjlighet att förhandla snart igen om förbättringar av läkarnas villkor, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.
Utöver löneökningarna på lägst 3,3 procent är parterna också överens om en tydligare reglering av läkares övertid för att säkerställa att rätt ersättning utgår till den som förhandlat bort sin övertidskompensation.  Vidare är man också överens om ett partsgemensamt arbete i syfte om att få till bättre ingångslöner för läkare som är tidigt i karriären.

Begränsat förhandlingsutrymme
Läkarförbundet gick in förhandlingarna med flera yrkanden. Exempelvis en riktad lönesatsning på läkare tidigt i karriären, bättre villkor vid graviditet och föräldraledighet samt högre ersättning vid jour och beredskap. De allra flesta av förbundets yrkanden avvisades med hänvisning till den dåliga ekonomin, något som också skett med de yrkanden som övriga förbund som förhandlat samtidigt lade. Totalt sett omfattade förhandlingarna 1,2 miljoner anställda i regioner och kommuner. 

- Vi gick in i avtalsrörelsen med målet att komma överens om flera viktiga förbättringar för läkare och för hälso- och sjukvården. Men de allra flesta av våra yrkanden har avvisats med hänvisning till den dåliga ekonomin. Det har varit frustrerande. Bättre villkor för personalen är en ödesfråga för regionerna och de har en lång resa att göra, säger Sofia Rydgren Stale.   

Korta avtal, något som SKR ställde krav på i år, innebär också ett mindre utrymme för stora förändringar. Fördelen för Läkarförbundet är det skapar en möjlighet att utvärdera viktiga frågor, och inom kort återigen börja förhandla med målet att förbättra läkarnas villkor. 

Avtalet i korthet 
Det nya avtalet börjar gälla från 1 april och löper på ett år. Det innebär kollektiva löneökningar på lägst 3,3 procent. Löneökningar som sker under det kommande året ska vara retroaktiva. Nästa steg i processen är lokala förhandlingar. När de lokala avtalen blir klara varierar. På vissa håll blir nya avtal klara under våren, på andra håll kan det dröja till hösten. Avtalet berör cirka 33 000 läkare i Sveriges regioner och kommuner.  

Frågor och svar om det nya avtalet


Fler nyheter


3 frågor om det nya kollektivavtalet med Sofia Rydgren Stale 

Läkarförbundet skrev på ett nytt kollektivavtal strax innan påsk. Men de två andra facken i vården, Kommunal och Vårdförbundet har inte skrivit på än trots att vi hade samma deadline. De har även varslat om stridsåtgärder, dvs strejk. Här svarar …
Nyheter

Avtalspodd: Det finns ett nytt kollektivavtal!

Avtalspodd om läkarnas nya kollektivavtal som blev klart precis innan påsk. Hur gick förhandlingarna? Rätt trögt berättar Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.
Nyheter

Kompensation för övertid viktigt yrkande i avtalsrörelsen 

Vilka villkor som ska gälla vid övertidsarbete regleras i kollektivavtal eller i anställningsavtal. Många läkare får inget val när de skriver på sitt anställningsavtal, utan förväntas avstå kompensation för sin övertid. Detta är ett stort problem tycker Läkarförbundet och yrkar …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Nytt avtal klart för läkare i regioner och kommuner