Hoppa till innehåll

Välkommen till Svensk Förening för Palliativ Medicin

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin.

Välkommen till Svensk Förening för Palliativ Medicin

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.

9:e nationella konferensen i palliativ vård: Palliativ vård över gränserna. 24-26 september 2024 i Västerås!

Senaste vårdförloppet via NPO äldres hälsa och palliativ vård

SFPM Stipendium

Utlysning av stipendium från SFPM öppet att söka för alla SFPMs medlemmar!

Stipendium att söka för valfri kongress som äger rum 2024 och täcker kostnaden för kongressavgiften, ev resa och logi ingår ej. 

Syftet med utlysningen är att ge möjlighet att befästa, utveckla och fördjupa sina kunskaper i palliativ medicin!

Ansökan är ett personligt brev med en kort beskrivning om vem du är och var du jobbar, kontaktuppgifter, kostnadskalkyl och motivering för val av kongress samt syftet med denna. Utbetalning sker efter redovisning av utlägg samt en kort skriftlig reseberättelse eller presentation på SFPMs höstmöte!

Ansökan skickas till stipendium@sfpm.se , 2024 har vi två slutdatum att söka innan: 240430 och 241031!

SFPM styrelse förbehåller sig rätten utifrån ansökningarna att utse stipendiaterna.

Välkommen med din ansökan! SFPM styrelse

Länk till senaste stipendiatens berättelse!

Svenska specialistkursen i Palliativ Medicin 2024-25

Den Svenska specialistkursen i palliativ medicin består av fyra delkurser, moduler, som tillsammans motsvarar kraven på kurs under c-målen i Socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin. Den sjätte omgången startar oktober 2024 och ges under ett år (2024-2025), d v s den fjärde modulen går september/oktober 2025.

Läs mer om den uppskattade kursens innehåll och ansökan!

 

Lindring bortom boten- digital kostnadsfri kurs via Betaniastiftelsen!

 

Grundutbildning och fördjupning för läkare baserad på nationella riktlinjer, Socialstyrelsens kunskapsstöd, vårdprogrammet och vårdförloppet i palliativ vård.

https://betaniastiftelsen.nu/palliativ-vard/

Nyheter

Enkätstudie

Karolinska Institutet kommer i samarbete med Svenska palliativregistret att genomföra en forskningsstudie om strategier för hantering av symptomgivande ascites i livets slut. Det kommer att ske i form av en kortare enkät on-line som öppnas i samband med den ordinarie …

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare