Hoppa till innehåll

Välkommen till Svensk Förening för Palliativ Medicin

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin.

Välkommen till Svensk Förening för Palliativ Medicin

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.

Senaste vårdförloppet via NPO äldres hälsa och palliativ vård

Artikel om "Medical Assistance in Dying" i Canada. WMJ Nr:3 nov-22.

SFPM Stipendium 2023

Utlysning av stipendium från SFPM öppet att söka för alla SFPMs medlemmar!

Stipendium att söka för valfri kongress som äger rum 2024 (stipendierna för 2023 är utdelade) och täcker kostnaden för kongressavgiften, ev resa och logi ingår ej. 

Syftet med utlysningen är att ge möjlighet att befästa, utveckla och fördjupa sina kunskaper i palliativ medicin!

Ansökan är ett personligt brev med kontaktuppgifter, kostnadskalkyl och motivering för val av kongress. Utbetalning sker efter redovisning av utlägg samt en kort skriftlig reseberättelse eller presentation på SFPMs höstmöte!

Ansökan skickas till stipendium@sfpm.se , vi tar emot ansökningar löpande!

SFPM styrelse förbehåller sig rätten utifrån ansökningarna att utse stipendiaterna.

Välkommen med din ansökan! SFPM styrelse

Länk till senaste stipendiatens berättelse!

Svenska specialistkursen i Palliativ Medicin 2023-24

Den Svenska specialistkursen i palliativ medicin består av fyra delkurser, moduler, som tillsammans motsvarar kraven på kurs under c-målen i Socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin. Den femte omgången startar oktober 2023 och ges under ett år (2023-2024), d v s den fjärde modulen går september/oktober 2024.

Läs mer om den uppskattade kursens innehåll och ansökan!

 

Lyssna på Bertil Axelsson i podden Psykologsnack om Palliativ vård!

Bertil Axelsson samtalar och delar med sig om palliativ vård!

Lyssna via Apple podcast

Lyssna via webben

Nyheter

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare