Hoppa till innehåll

Bli specialist i Palliativ Medicin

Palliativ medicin är en tilläggsspecialitet sedan 1 maj 2015 enligt beslut från Socialstyrelsens. Detta innebär att specialistläkare inom en klinisk basspecialitet kan bygga på med en specialistutbildning inom Palliativ Medicin.

Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter (mål B). Varje enskild specialitet har dessutom en egen specifik uppsättning mål (mål C).

A-mål för samtliga läkare ser ut såhär.

B-mål för kliniskt verksamma läkare ser ut såhär

C-mål för blivande specialist inom Palliativ Medicin ser ut såhär.

Palliativ medicin är en tilläggsspecialitet enligt Socialstyrelsens föreskrift för ST 2015:8. Detta innebär att den omfattar totalt minst fem års tjänstgöring. Lämpliga tjänstgöringar från tidigare specialitet kan tillgodoräknas i viss omfattning, men minst 30 månaders tjänstgöring bör vara unik för tilläggsspecialiteten.

För ST 2021 är ST 5,5 år och 2 år och 9 månader kan tillgodoräknas från tidigare tjänstgöringar och 2 år och 9 månader för tilläggsspecialiteten.

Regelverket ser ut såhär.

Rekommendationer för ST utbildningsplan inom Palliativ Medicin

Mall för individuell utbildningsplan till dig som genomför ST i Palliativ medicin

Intyg för kurser, auskultation och tjänstgöring samt ansökningshandlingar för blivande specialist inom Palliativ Medicin finns här.

Länk till läroplanen

Webbutbildning C-mål försäkringsmedicin:

Översättning av målbeskrivningen för specialist i Palliativ Medicin till engelska (via SLF översättare hösten 2018).

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Bli specialist i Palliativ Medicin