Hoppa till innehåll

Bli specialist i Palliativ Medicin

Palliativ medicin är en tilläggsspecialitet sedan 1 maj 2015 enligt beslut från Socialstyrelsens. Detta innebär att specialistläkare inom en klinisk basspecialitet kan bygga på med en specialistutbildning inom Palliativ Medicin.

Socialstyrelsen beslutade samtidigt att se över samtliga specialiteters målbeskrivningar, och de nya målbeskrivningarna för samtliga specialiteter började gälla 1 maj 2015.

Målbeskrivningarna för ST tjänstgöringen innebär att vissa mål är gemensamma för alla läkare (mål A), vissa gemensamma för en grupp specialiteter (mål B). Varje enskild specialitet har dessutom en egen specifik uppsättning mål (mål C). Glädjande är att Socialstyrelsen föreslår att alla kliniska specialiteter skall ha ett mål B med Palliativ Medicin, vilket kommer innebära att alla ST-block i en klinisk specialitet ex. kirurgi, internmedicin, allmänmedicin, gynekologi mm kommer ha krav på att genomgå en kurs i Palliativ Medicin och ev randa på palliativ enhet under sin specialistutbildning.

A-mål för samtliga läkare ser ut såhär.

B-mål för kliniskt verksamma läkare ser ut såhär

C-mål för blivande specialist inom Palliativ Medicin ser ut såhär.

Webbutbildning C-mål försäkringsmedicin:

Översättning av målbeskrivningen för specialist i Palliativ Medicin till engelska (via SLF översättare hösten 2018).

I september 2016 kom ett tilläggsbeslut där Socialstyrelsen fastslog att man högst kan räkna med 2,5 år från tidigare specialitet vid ansökan om ny specialitet, även om detta gäller en tillägsspecialitet. Detta innebär att en ST i Palliativ Medicin minst måste pågå under 2,5 år (minst fem år totalt behövs för att uppnå specialistkompetens). Regelverket ser ut såhär.

Rekommendationer för ST utbildningsplan inom Palliativ Medicin

Stöddokument till dig som genomför ST i Palliativ medicin

Intyg för kurser, auskultation och tjänstgöring samt ansökningshandlingar för blivande specialist inom Palliativ Medicin finns här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Bli specialist i Palliativ Medicin