Hoppa till innehåll

B-målskurs

Vi kommer att försöka hitta tips på kurser som kan uppfylla B-mål, för den som ansöker om specialistbevis i palliativ medicin. Om du har ett tips – maila och berätta! 

Delmål B1: Kommunikation med patienter och närstående

Delmål B2: Sjukdomsförebyggande arbete: Socialstyrelsen har en web-utbildning om ”Samtal och råd om bra matvanor”, som är gratis och som använts och godkänts av SoS vid kollegas ansökan. Läs mer här.

Delmål B3: Läkemedel

Delmål B4: Försäkringsmedicin

Delmål B5: Palliativ vård i livets slutskede: Tänk på att Socialstyrelsen kräven intyg för även B5-målet vid specialistansökan i Palliativ Medicin. Om du ändå behöver en kurs finns förslag här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare