Hoppa till innehåll

Länkar

Här finns länkar till viktiga sidor eller dokument som på olika sätt rör palliativ vård

Döden angår oss alla – Värdig vård i livets slut

År 2001 kom slutbetänkandet från Kommittén om vård i livets slutskede med utredningen ”Döden angår oss alla – Värdig vård i livets slut”.

Här finns en länk till utredningen på regeringens hemsida.

Behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede

Läkemedelsverket publicerade 2010 rekommendationer för smärtlindring i livets slutskede. Dokumentet har tagits fram av en nationell expertgrupp under 2010 och belyser de olika medicinska åtgärder som används i vården idag.

Rekommendationen är skriven för vårdpersonal, men en sammanfattning finns även för patienter och allmänhet.

Länk till Läkemedelsverkets Behandlingsrekommendationer för smärtlindring i livets slutskede.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling

SOSFS 2011:7 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling. Från 15 augusti 2011 gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om livsuppehållande behandling, vilket också berör den palliativa vården. Länk till SOSFS 2011:7.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare