Hoppa till innehåll

Svenska Palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister för alla som vårdar människor i livets slut.

Svenska Palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av personer i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för uppföljning.

Länk till Svenska Palliativregistrets hemsida

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Svenska Palliativregistret