Hoppa till innehåll

Om oss

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin.

Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.

SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund, och en associerad förening inom Svenska Läkarsällskapet. Föreningen konstituerades i Norrköping den 14 mars 1997.

För närvarande har föreningen 513 medlemmar (februari 2024). Föreningens styrelse består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Årsmötet hålls varje år före april månads utgång i anslutning till föreningens vårmöte.

All information från föreningen hittar du på denna hemsida men även på vår facebooksida. Föreningens korrespondens sker via mail. Kallelse till årsmöte sker via mail och annonseras på hemsidan.

SFPM är medlem i Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) samt European association for palliative care (EAPC).

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare