Läroplan i palliativ medicin

Den första Svenska Läroplanen i Palliativ Medicin publicerades 2001 och byggde i huvudsak på den brittiska läroplanen, med något inflytande från de övriga (EAPC´s och Kanadas), och anpassningar till svenska förhållanden har gjorts. Denna har fyllt sin funktion sedan dess, men behövde nu revideras för att harmonisera med Socialstyrelsens nya målbeskrivning SOSFS 2015:8 för tilläggsspecialiteten Palliativ medicin.

En arbetsgrupp fick 2015 av SFPM uppdraget att revidera läroplanen. Gruppen har träffats några gånger och i övrigt kommunicerat via telefon och mejl. Ett förslag från gruppen fanns färdigt att presenteras för våra medlemmar på vårmötet 2017.

Efter värdefulla synpunkter på vårmötet har justeringar nu gjorts och ett färdigt Curriculum finns att begrunda. Där beskrivs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är viktiga inom palliativ medicin och vilka mål som läkarstudenten eller den färdiga läkaren ska uppnå beroende på hur långt hen har kommit i sin utbildning. Läroplanen är alltså ett stöd för alla oss som utbildar och handleder kolleger liksom för studierektorer och kursansvariga på våra studieorter.

Arbetsgruppens deltagare:

Carolina Magnusson, Norrköping (sammankallande), Bertil Axelsson, Östersund, Anders Birr, Helsingborg, Maria Jakobsson, Norrköping, Maria Lopez, Göteborg, Staffan Lundström, Stockholm, Margret Skuladottir, Malmö. Bidragit med omfattande synpunkter: Marit Karlsson, Linköping, Anna Milberg, Linköping

Låt oss nu alla inspireras av läroplanen när vi planerar våra utbildningar och handleder våra blivande kolleger!

Läroplan i palliativ medicin, rev 2017

Första läroplanen i palliativ medicin

Framtagandet av den svenska läroplanen har utförts av Inger Fridegren och Per-Anders Heedman, inom Svensk Förening för Palliativ Medicin. Professor Peter Strang har medverkat i att anpassa dokumentet till svenska förhållanden. Anne-Marie Gravgaard och Helena Westerberg har granskat det första manuskriptet.

Den svenska läroplanen sändes i december 2000 på remiss till föreningens samtliga medlemmar. Lämnade synpunkter inarbetades i slutdokumentet, som antogs på årsmötet i januari 2001.

Läroplan i palliativ medicin, version 2001

Det andra nationella palliativa vårdprogrammet är nu klart!

Nu är slutversionen av det andra Nationella Palliativa Vårdprogrammet klart! Vårdprogrammet publiceras på de Regionala Cancercentras hemsidor, och länk finns nedan.

Vi hoppas förstås på en stor spridning av vårdprogrammet och att det hjälper till att alla som är i behov av palliativ vård, oavsett diagnos, vårdform, bostadsort osv, kan få en så god palliativ vård som möjligt.

Här kan du läsa och ladda ned både det fullständiga vårdprogrammet och en kortversion av vårdprogrammet.

Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 2016 (länk till RCC)

Tidigare versioner:

Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 2012-2014

Kortversion av Nationellt Vårdprogram för Palliativ Vård 2012-2014

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utforma ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård. Bakgrunden till detta är att tillgången till palliativ vård är ojämlik över landet.

Detta kunskapsstöd fokuserar på palliativ vård i livets slutskede. Kunskapsstödet innehåller vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer i ett gemensamt dokument och ska stödja vårdgivarna att utveckla den palliativa vården, underlätta uppföljningar och kvalitetssäkringar samt tillgodose en likvärdig vård för patienterna.

Länk till Socialstyrelsens hemsida där det Nationella kunskapsstödet för god palliativ vård kan laddas ned, samt en sammanfattning, och diverse bilagor.

Den slutgiltiga versionen av kunskapsstödet presenterades 13-06-10 och diskuterades i pressen de följande dagarna. Nedan finns länkar till flera mediainslag kring  kunskapsstödet och denna palliativa vården i Sverige idag.

13-06-11, Ekot: Vård i livets slutskede ofta bristfällig

13-06-11, Studio Ett, P1: Stora brister i vården i livets slutskede  

13-06-11, Svenska Dagbladet Brännpunkt: Döende ska få bättre vård

13-06-12, Dagens Nyheter ledare: Vård i livets slutskede: Döden är inte vacker

13-06-12, GP ledare: Ge döende riktig vård

13-06-12, Sydsvenskan ledare: Värna värdighet till sista andetaget

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.