Hoppa till innehåll

Styrelsen

Här presenteras resultatet av valen som genomfördes på SFPMs digitala årsmöte 2023

Martin Dreilich
Ordförande, 2023 omval 1 år, Stockholm
Arbetar som Överläkare på Access-Care ASiH i Stockholm, specialist i geriatrik och palliativ medicin. Ledamot i styrelsen sedan 2019 och även medlem i Palliativregistrets ledningsgrupp.
Karin Belfrage
Ledamot, 2023 nyval 2 år, Lund
Specialist i Onkologi och Palliativ medicin. Arbetar som överläkare på Palliativ vård och ASIH Malmö. Studierektor för palliativ medicin i Region Skåne.
Johan Fridegren
Suppleant, 2023 nyval 2 år, Stockholm
Arbetar som överläkare på ASIH Stockholm Södra. Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin. Doktorand på NVS, Karolinska Institutet.
Jenny Lindberg
Suppleant, 2023 omval 2 år, Malmö
Arbetar som överläkare inom specialistområde internmedicin Skånes universitetssjukhus i Malmö. Specialist i internmedicin och njurmedicin. Doktorand i medicinsk etik, Lunds universitet. Temaansvar för professionell utveckling på läkarprogrammet, Lunds universitet. Suppleant i styrelsen sedan 2021.
Thomas Blystad
Kassör och medlemsansvarig 2022 nyval 2 år, Linköping
Jag är specialist i onkologi och palliativmedicin. Arbetar vid Närvårdkliniken, sektion LAH, i Linköping sedan 2014.
Sofia Dettmann
Ledamot, 2022 nyval 2år, Västerås
Arbetar som överläkare och biträdande verksamhetschef på Närsjukvård Öst i Västerås. Är specialist i palliativ medicin, lungmedicin och internmedicin. Styrelseledamot i SFPM sedan 2022.
Linda Eriksson
Ledamot, 2022 nyval 2år, Sundsvall
Jag är specialistläkare i Allmänmedicin och palliativ medicin. Jobbar på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall. Sekreterare i SFPM sedan 2022.
Kristina Gustavsson
Ledamot, 2022 nyval 2år, Jönköping
Arbetar som överläkare på SSIH i Jönköping. Specialist i rehabiliteringsmedicin och palliativ medicin. Styrelseledamot i SFPM sedan 2022.
Anna-Karin Storhaug
Ledamot, 2023 nyval 2 år. Webbredaktör och ansvarar för sociala medier, Överläkare Palliativt team, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin.

Revisorer

Linda Björkhem- Bergman, Stockholm, omval 2023 1 år
Karin Jonsson, Visby nyval 2023 1 år

Valberedning

Carl-Magnus Edenbrandt, Lund, sammankallande, omval 2022, 2 år
Åsa Dahlström Johansson, Göteborg, omval 2022, 2 år
Carolina Magnusson, Norrköping, omval 2023 på 2 år

Medlemsregisteransvarig

Thomas Blystad

Hemsidesansvarig

Martin Dreilich, Stockholm

Anna-Karin Storhaug, Borås

SFPM postgiro: 4785652-1

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare