Hoppa till innehåll

Styrelsen

Här presenteras resultatet av valen som genomfördes på SFPMs digitala årsmöte

Sofia Dettmann
Ordförande, 2024 nyval 1 år, Västerås
Arbetar som överläkare och biträdande verksamhetschef på Närsjukvård Öst i Västerås. Är specialist i palliativ medicin, lungmedicin och internmedicin. Styrelseledamot i SFPM sedan 2022.
Anna-Karin Storhaug
Ledamot, 2023 omval 2 år. Webbredaktör och ansvarar för sociala medier, Överläkare Palliativt team, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin.
Thomas Blystad
Kassör och medlemsansvarig 2024 omval 2 år, Linköping
Jag är specialist i onkologi och palliativmedicin. Arbetar vid Närvårdkliniken, sektion LAH, i Linköping sedan 2014.
Linda Eriksson
Ledamot, 2024 omval 2år, Sundsvall
Jag är specialistläkare i Allmänmedicin och palliativ medicin. Jobbar på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall. Sekreterare i SFPM sedan 2022.
Jenny Lindberg
Ledamot, 2023 omval 2 år, Malmö
Arbetar som överläkare inom specialistområde internmedicin Skånes universitetssjukhus i Malmö. Specialist i internmedicin och njurmedicin. Doktorand i medicinsk etik, Lunds universitet. Temaansvar för professionell utveckling på läkarprogrammet, Lunds universitet. Suppleant i styrelsen sedan 2021.
Karin Belfrage
Ledamot, 2023 nyval 2 år, Lund
Specialist i Onkologi och Palliativ medicin. Arbetar som överläkare på Palliativ vård och ASIH Malmö. Studierektor för palliativ medicin i Region Skåne.
Johan Fridegren
Suppleant, 2023 nyval 2 år, Stockholm
Arbetar som överläkare på ASIH Stockholm Södra. Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin. Doktorand på NVS, Karolinska Institutet.
Lisa Karavida
Suppleant, 2024 nyval 2 år , Karlskrona
Specialist i obstetrik och gynekologi samt specialist i palliativmedicin. Arbetar på palliativmedicin Blekingesjukhuset sedan 2021.
Jonas Bergström
Ledamot, 2024 nyval 2 år, Sollentuna
Specialist i Geriatrik och Palliativ medicin. Arbetar som överläkare på Capio Äldre och mobil vård, Stockholm.

Revisorer

Linda Björkhem- Bergman, Stockholm, omval 2024 1 år
Karin Jonsson, Visby, omval 2024 1 år

Valberedning

Henrik Ångström, Umeå, omval 2023 2 år, sammankallande

Martin Dreilich, Stockholm, nyval 2024 2 år
Åsa Dahlström Johansson, Göteborg, omval 2024 2 år
Carolina Magnusson, Norrköping, omval 2023 2 år

Medlemsregisteransvarig

Thomas Blystad

Hemsidesansvarig

Anna-Karin Storhaug, Borås

SFPM postgiro: 4785652-1

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare