Hoppa till innehåll

Styrelsen

Här presenteras resultatet av valen som genomfördes på SFPMs digitala årsmöte 2022

Martin Dreilich
Ordförande, 2022 nyval 1 år, Stockholm
Arbetar som Överläkare på Access-Care ASiH i Stockholm, specialist i geriatrik och palliativ medicin. Ledamot i styrelsen sedan 2019 och även medlem i Palliativregistrets ledningsgrupp.
Peter Ekevig
Kassör, 2021 omvald 2 år, Karlstad
Arbetar som överläkare på palliativa enheten på Onkologikliniken i Karlstad. Specialist i onkologi och palliativ medicin. Styrelseledamot och kassör i SFPM sedan 2020
Elisabet Löfdahl
Ledamot, 2021 nyval 2 år, Göteborg
Jag arbetar vid Palliativa sektionen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Jag är från början utbildad onkolog men har arbetat med palliativ medicin i många år nu. Jag tycker fortfarande att det är ett otroligt spännande och utmanande område att verka inom. Kombinationen av medicinska interventioner-ibland utförda mycket okonventionellt -och mänskliga möten är oemotståndligt. När jag inte arbetar inom palliativ hemsjukvård arbetar jag som processägare för palliativ vård inom RCC-väst, är ordförande i Nationellt vårdprogram palliativ vård och sitter med i redaktionen för vård tidskrift Palliativ vård."
Jenny Lindberg
Suppleant, 2021 nyval 2 år, Malmö
Arbetar som överläkare inom specialistområde internmedicin Skånes universitetssjukhus i Malmö. Specialist i internmedicin och njurmedicin. Doktorand i medicinsk etik, Lunds universitet. Temaansvar för professionell utveckling på läkarprogrammet, Lunds universitet. Suppleant i styrelsen sedan 2021.
Sofia Dettmann
Arbetar som överläkare och biträdande verksamhetschef på Palliativa kliniken i Västerås. Är specialist i palliativ medicin, lungmedicin och internmedicin. Styrelseledamot i SFPM sedan 2022.
Linda Eriksson
Jag är specialistläkare i Allmänmedicin och palliativ medicin. Jobbar på Mellannorrlands Hospice i Sundsvall. Sekreterare i SFPM sedan 2022.
Kristina Gustavsson
Arbetar som överläkare på SSIH i Jönköping. Specialist i rehabiliteringsmedicin och palliativ medicin. Styrelseledamot i SFPM sedan 2022.
Anna-Karin Storhaug
Ledamot, 2022 nyval 1 år. Webbredaktör och ansvarar för sociala medier, Överläkare Palliativt team, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Specialist i allmänmedicin och palliativ medicin.

Revisorer

Linda Björkhem- Bergman, Stockholm, nyval 2022 på 1 år
Staffan Lundström, Stockholm, omvald 2022 på 1 år

Valberedning

Carl-Magnus Edenbrandt, Lund, sammankallande, omvald 2022 på 2 år
Åsa Dahlström Johanssonl, Göteborg, omvald 2022 på 2 år
Bertil Axelsson, Östersund, omvald 2021 på 2 år
Carolina Magnusson, Norrköping, nyvald 2021 på 2 år

Medlemsregisteransvarig

Thomas Blystad

Hemsidesansvarig

Martin Dreilich, Stockholm

Anna-Karin Storhaug, Borås

SFPM postgiro: 4785652-1

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare