Hoppa till innehåll

Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2023-2024

Den Svenska specialistkursen i palliativ medicin består av fyra delkurser, moduler, som tillsammans motsvarar kraven på kurs under c-målen i Socialstyrelsens målbeskrivning för palliativ medicin. Den fjärde omgången startar oktober 2023 och ges under ett år (2023-2024), d v s den fjärde modulen går september/oktober 2024.

Kursen är inte statligt finansierad utan bygger på deltagaravgifter. Vi är nu inne på fjärde omgången av kursen som avslutas hösten 2023. Intresset för att gå kursen har varit och är fortsatt stort.

Kursen rymmer max 36 deltagare. Modul 3 ges för max 12 personer vid tre tillfällen. Välj nedan om du vill söka till hela kursen eller endast enstaka moduler.

Ansökan sker här:

Alla kursmoduler

Enstaka kursmodul

 

  • För dig som sökt hela kursen ges besked om antagning inom 14 dagar efter sista ansökningsdag 31/5.
  • För dig som sökt enstaka modul(er) ges besked om eventuell kursplats senast två månader innan respektive modul.

För komplett ansökan krävs att man uppger namn, arbetsplats, fakturaadress, eventuell specialkost och önskad prioriteringsgrupp (bifoga dokumentation såsom t ex ST-kontrakt eller utbildningsprogram). Se prioriteringsregler sist på sidan.

Frågor? Kontakta kursadministratör Helena Kraft.

Välkommen med din ansökan!

 

Plan för femte omgången av Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2023-2024:

Modul 1: Stockholm (Stockholms Sjukhem): 16-20/10 2023

Delmål: b5, c1, c3-c5

Ansvariga: Staffan LundströmPer Fürst

Modul 2: Umeå (Umeå Universitetssjukhus),  5-9 februari 2024
Delmål: b5, c2, c4, c5, c6, c 12

Ansvarig: Bertil Axelsson

Modul 3: Lund, ges tre gånger, Stockholm (Stockholms Sjukhem) mars 2024, Lund maj 2024 och november 2024. Exakta datum publiceras senare.

Delmål: b5, c7, c9

Ansvarig: Anders Danielsson.

Modul 4: Göteborg, 30/9-3/10 2024

Delmål: b5, c3, c5, c6, c8, c10, c11, c13

Ansvariga: Åsa Dahlström JohanssonMarit Karlsson.

 

Kurskostnad: Kostnaden kommer variera mellan kursorterna, men uppskattas för en femdagarskurs till cirka 7 500 kr exkl. moms per deltagare. Modul 3 är dock dyrare (kostar ca 12 500 kr exkl. moms) pga att man hyr in professionella skådespelare för samtalsträning. I kursavgifterna inkluderas fika, lunch, en kursmiddag och tillgång till kursdokumentation. Fakturering sker från respektive modul.

Dessutom tillkommer en anmälningsavgift på 1500 kr som tas ut vid ett tillfälle, även om man går flera moduler.

Avbokningsregler: Anmälan är bindande när kursplatsen är bekräftad och ansökningstiden gått ut. Därefter faktureras anmälningsavgiften, ej återbetalningsbar. Kursavgift och avbokningsregler för respektive modul hanteras av modulansvarig.

Prioriteringsregler:

Prioriteringsordning vid antagning till hela Svenska specialistkursen i palliativ medicin:

  • Prioriteringsgrupp 1: ST-läkare i palliativ medicin med skriftligt individuellt utbildningsprogram (”ST-kontrakt”) undertecknat av ST-läkare, handledare och verksamhetschef. Det individuella utbildningsprogrammet ska bifogas ansökan.
  • Prioriteringsgrupp 2: Specialistläkare som arbetar i specialiserad palliativ vård och som enligt intyg från handledare eller verksamhetschef har för avsikt att ansöka om specialistbevis i palliativ medicin men saknar ST-tjänst
  • Prioriteringsgrupp 3: Övriga ST-läkare
  • Prioriteringsgrupp 4: Övriga specialistläkare

Prioriteringsordning vid antagning till enstaka moduler av Svenska specialistkursen i palliativ medicin:

Samma som ovan men med följande tillägg inom respektive prioriteringsgrupp:

  • Deltagare som klarat av tidigare modul(er) under tidigare kursomgång får prioritet vid antagning.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare