Hoppa till innehåll

Enkätstudie

Karolinska Institutet kommer i samarbete med Svenska palliativregistret att genomföra en forskningsstudie om strategier för hantering av symptomgivande ascites i livets slut. Det kommer att ske i form av en kortare enkät on-line som öppnas i samband med den ordinarie registreringen i Svenska palliativregistret efter dödsfallet. Studien startar 240501 och har fått ett rådgivande yttrande av Etikprövningsnämnden. Resultaten kommer att komma våra svårt sjuka patienter till nytta och kommer efter sammanställning att delges alla deltagande verksamheter. Vill du veta mer? Hör av dig till johan.fridegren@ki.se
Nyhet

Fler nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare