Hoppa till innehåll

Välkommen till Dalarnas läkarförening

Dalarnas läkarförening är läkarförbundets lokalförening för läkare i Dalarna. Vi arbetar för konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och att våra medlemmar ska erbjudas adekvat fortbildning. Föreningen erbjuder medlemmarna individuell lönerådgivning och om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren kan vi även hjälpa dig. I januari 2024 har Dalarnas läkarförening 1080 medlemmar.

Besök kansliet!

Besöksadress: Falu lasarett, Svärdsjögatan 16.

Besök måste förbokas då kansliet inte är bemannat varje dag.

Tel 073-734 09 22. Tisd-fred 8.30-13.30. Du kan även nå oss via kanslidalarna@slf.se

Nyheter

Årsmöte torsdag 14e mars

Tid: Torsdag den 14 mars 2024 klockan 17.30 Plats: Bibliotekets föreläsningssal Falu lasarett samt via länk Anmäl ditt deltagande via mail till; kanslidalarna@slf.se senast 7/3 och ange om du önskar länk. Ange även om du önskar delta på middag på …

Förändringar i pensionsavtalet AKAP-KR

Ett nytt pensionsavtal har träffats mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKR) vilket börjar gälla 1 januari 2023. På Läkarförbundets hemsida finns ett inspelat webbinarium där förhandlaren på OFR, Cecilia Curtelius Larsson, bl a går igenom de uttagsregler …

Vi söker svar om läkares arbetsmiljö

Läkarförbundet har skickat ut en enkät om läkares arbetsmiljö som har skickats ut till alla yrkesverksamma medlemmar som är en av de största enkäter som de genomfört på länge. Syftet är att öka förståelsen för hur våra medlemmar upplever sin …
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare