Hoppa till innehåll

Ny styrelse efter årsmötet den 24 mars 2022

Efter beslut på årsmötet som hölls den 24 mars hälsar vi tre nya ledamöter välkomna till styrelsen, Mario Estrada Gonzalez, Charlotte-Joséphine Ström Melen och Maria Ehlin Kolk. Jan-Erik Bergkvist och Björn Wallén avgår som styrelseledamöter och vi tackar dem varmt för deras stora engagemang och arbete i styrelsen.

Förändringar i pensionsavtalet AKAP-KR

Ett nytt pensionsavtal har träffats mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKR) vilket börjar gälla 1 januari 2023. På Läkarförbundets hemsida finns ett inspelat webbinarium där förhandlaren på OFR, Cecilia Curtelius Larsson, bl a går igenom de uttagsregler …

Vi söker svar om läkares arbetsmiljö

Läkarförbundet har skickat ut en enkät om läkares arbetsmiljö som har skickats ut till alla yrkesverksamma medlemmar som är en av de största enkäter som de genomfört på länge. Syftet är att öka förståelsen för hur våra medlemmar upplever sin …

Stöd till humanitär hjälp i Ukraina

Vi är alla medvetna och djupt berörda över det krig som pågår och det enorma lidande som det innebär i Ukraina. Vi delar säkert också känslan av total maktlöshet. Det vi kan göra är att ekonomiskt stötta de organisationer som …

Årsmöte torsdagen den 24 mars

Dalarnas Läkarförening håller årsmöte torsdagen den 24 mars, kom ihåg att anmäla dig om du som medlem vill delta.