fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

 • Ordförande Linda Karsberg (öl, rehabiliteringsmedicin, Falun)
 • Vice ordförande Emelie Svedmyr (ST-läkare, Barn och ungdomsmedicin Falun)
 • Kassör Katarina Odlind (specialistläkare, hudkliniken, Falun)
 • Sekreterare Åsa Öhman (ST-läkare VC, Mora)
 • Ledamot Kristina Jennische (specialistläkare, kirurgklinken, Falun)
 • Ledamot Jan-Erik Bergquist (öl, bild och funktionsmedicin, Falun)
 • Ledamot Sascha Wagner (specialistläkare medicinkliniken, Mora)
 • Ledamot Bertil Dahlgren (Företagshälsan Falun-Borlänge)
 • Ledamot Michael Guggi (öl, kardiologkliniken, Falun)
 • Ledamot Martin Alsén (ST-läkare, medicinkliniken, Mora)
 • Ledamot Gunnar Svärd (DL, VC Kvarnsveden, Borlänge)

Styrelsen har sedan årsmötet 20170216 haft ca ett sammanträde i månaden förutom juli-augusti månad. Dessa sammanträden har hållits tillsammans med styrelseledamöter sjukhusläkarföreningen, distriktsläkarföreningen samt lokala SYLF för så bred representation och fackligt kunskapsutbyte som möjligt.

Utöver ordinarie sammanträden så ägnas arbetsdagar åt löneöversynsarbete.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen

Sammankallande Daniel Svedin (DL VC Britsarvet Falun)

 • Jörg Teichert (öl, med-ger klin, Mora)
 • Lars Ekspong (öl infektionskliniken, Falun)
 • Nadja Schuten Huitink (DL, VC Svärdsjö)
 • Daniel Crafford Larsen (DL VC Mora)

Revisorer

 • Nils Kuylenstierna (öl infektionskliniken, Falun)
 • Anders Lindblom (öl, smittskyddsenheten, Dalarna)
 • Ersättare Niklas Svedberg (specialistläkare kardiologkliniken Falun)

Verksamheten under året

I januari 2018 bestod Dalarnas läkarförening 1010 st medlemmar.

Representanter för styrelsen har deltagit vid Sveriges läkarförbunds fullmäktige, lokalföreningarnas representantskap samt vid de regionalt sjuklövermöte. Ordförande deltog i läkarförbundets ordförandekonferens. Olika styrelseledamöter har deltagit i flera av de fortbildningskurser/temadagar som ordnats centralt bla facklig bas- och fortsättningskurs, förhandling och arbetstider.

Den dominerande frågan i Landstinget Dalarna har under 2017 fortsatt vara bemanningsfrågan, och de problem gällande arbetsmiljö, patientsäkerhet, vårdplatser och väntelistor som följer i dess spår.

Vi har även informerats och bjudits in i delar av Landstingets Dalarnas uppstartade projekt ”oberoende av hyrpersonal” (projektledare Susanne Robertsson) där fokus hittills legat på primärvården.

Läkarföreningen har under året skrivet under nytt flexavtal samt deltar pågående med att utforma ett nytt samverkansavtal.

Ett konsultbolag har utfört revionsarbete avseende hur arbetsgivaren arbetat med AFS 2015:4 ”orgnaisatorisk och social arbetsmiljö” och där deltog läkarföreningen i en gruppintervju tillsammans med övriga fackförbund. En viktig fråga som kräver mer insatser.

Utifrån förra årets aktuella skadestånd pga ej tecknade övertidsavtal (2017 års förhandling ännu ej slutförd) har arbetet med att arbeta aktivt i övertidsfrågan intensifierats. Arbetsgivaren har skärpt sina rutiner. Vi har uppmärksammat behov av att se över vår handläggning inkl kontakt med enskild medlem. Angränsande till detta finns frågan om rätten till övertidsersättning där texten skärpts i det nya central avtalet. Tema för årets årsmöte blev därför övertid.

I hälso- och sjukvårdens särskilda MBA-grupp har Dalarnas läkarförening representation via SACO. Linda Karsberg och Gunnar Svärd har suttit på dessa mandat. Linda Karsberg har suttit för läkarföreningen i lokala SACO rådet som haft möten 1 gång per månad. SACO rådets ordförande är Annelie Sundstedt (fysioterapeuterna).

Styrelsen har arbetet med rektrytering och introduktion av ny kanslist Jessica Larsson, då kanslist Elisabeth Andersson gick i pension under sommaren. Detta har naturligt inneburit en del reflektion kring rutiner/ arbetssätt, bla tydligare telefontider till kansliet och en del annat som vi arbetar vidare med.

Under året hade vi även som mål att stärka kontakten med klinikombuden, men där kan vi tyvärr konstatera att vi snarare tex minskat antal klinikombudsluncher. Arbetet med detta mycket viktiga kontaktnät, som utgör vår fackliga bas, fortsätter. I samband med förändringar på kliniknivå som förhandlats i MBA har vi förankrat och försökt att få gehör för de synpunkter vi fått från respektive klinikombud.

Dalarnas läkarföreningen har stötta SYLF Dalarna i anordnandet medlemskvällar (”Pensionssystemet”. ”Äldre kollegors misstag”) med efterföljande middag.

Liksom tidigare år har en landstingsrevisor, Kjell Johansson bjudits in till ett av våra styrelsemöten för samtal kring genomförda och aktuella revisionsarbeten.

Representanter från styrelsen har bistått enskilda medlemmar i ett antal ärenden.

Löpande bedrivs löneinformation och rådgivning inför förhandling till de medlemmar som så efterfrågar.

Utöver detta har läkarföreningen varit representerad vid ett antal möten och sittningar i andra frågor där arbetsgivaren efterfrågat facklig närvaro och i möjligaste mån, försökt vara representrade vid interjuver i samband med olika chefstillsättningar.

Läkarföreningen har fortsatt bevaka var det är viktigt att vi finns representerade och engagerar oss för att göra ett så bra arbete som möjligt för alla de medlemmar vi representerar. Vi försöker inspirera och  sprida fackligt engagemang.

Löneöversyn

Dalarnas läkarförening tecknade för sina landstingsanställda medlemmar ettårsavtal för 2017 och fokus låg på överläkarelöner som halkat efter gentemot riksgenomsnitt.

Läkarföreningens förhandlingsdelegation består av representanter från alla yrkesföreningarna: Kristina Jennische (sammankallande), Gunnar Svärd (Distriktsläkarföreningen), Jan-Erik Bergkvist (Sjukhusläkarföreningen), Emelie Svedmyr (Läkarföreningen), SYLF representant (vakant).

Falun 180213

Linda Karsberg

Ordförande

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.