Hoppa till innehåll
Om oss
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2022

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2022

Styrelsen

Styrelsen har bestått av

 • Ordförande Linda Karsberg (Rehabiliteringsmedicin, Falun)
 • Vice ordförande Nadja Schuten-Huitink (Allmän medicin samt läkemedels avdelningen)
 • Kassör Max Bratt (Allmänmedicin, Mora VC )
 • Sekreterare Daniel Svedin (Allmänmedicin samt medicin, Falun. Ordf i Distriktläkarföreningen)
 • Ledamot Emelie Svedmyr (Barn- och ungdomsmedicin, Falun. Ordf Sjukhusläkarna Dalarna)
 • Ledamot Simon Mellerstedt (Kirurgi, Falun. Avgående ordf SYLF Dalarna)
 • Ledamot Jakob Bergman (Medicin, Falun)
 • Ledamot Maria Ehlin Kolk (Op/An/Iva Falun)
 • Ledamot Mario Estrada Gonzalez (AT-läkare Falun)
 • Ledamot Charlotte-Joséphine Ström Melen (Kirurgi, Mora)
 • Ledamot Bertil Dahlgren (Företagshälsovård)
 • Ledamot Johan Wikström (Kirurgi, Mora)

Övriga förtroendeposter

Valberedningen

 • Kristina Jennische, sammankallande
 • Björn Wallén
 • Daniel Ströberg
 • Gunnar Svärd (avgått under året)

Revisorer

 • Niklas Svedberg
 • Katarina Odlind

Kollegiala rådgivare

 • Sören Kerslow
 • Anders Fritzberg
 • Peter Hallgren
 • Björn Wallén

MBA Representanter

 • Linda Karsberg
 • Daniel Svedin

Representant i Sacoråd

 • Linda Karsberg

Kansli

Kanslist Jessica Larsson, 50% anställning.

Medlemmar

Aktuellt medlemsantal 1058 st.

Verksamheten under året.

Styrelsen har sedan årsmötet 20220326 regelbundet, ca var 6:e vecka, haft sammanträden som varit kombinerade digitala/fysiska samt två arbetsdagar samt lönerevisionsdagar. Vi har fortsatt att leta efter den mest optimala mötestiden för att få så god närvaro som möjligt, men tyvärr haft en del frånvaro pga att vi inte hittat riktigt rätt där.

Styrelsemötena har som tidigare stående inbjudan till alla i styrelserna för SYLF, distriktsläkarföreningen samt sjukhusläkarföreningen för så bred representation, insyn och fackligt kunskapsutbyte som möjligt. Även klinikombud el enskild medlem inbjuds vid intresse/förfrågan att delta.

Före sommaren samarbetade vi med Sjukhusläkarna avs vårdplatser på kirurgkliniken Falun.

Styrelseledamöter har deltagit vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte i Sthlm, Sjuklövermöte i Västerås samt centrala sk repskapsmöten och ordförande konferens. En representant har deltagit vid fortbildning avs förhandling.

De digitala mötena för information till lokala ordföranden från centrala Förbundet har fortlöpt och vi har bla mycket annat mottagit information kring arbetet med det nya pensionsavtalet.

Tillsammans med Förbundet samt lokala DLF publicerat lokal debattartikel (Dalademokraten) ang fler fasta läkare inom primärvården.

Läkarföreningen har varit representerad vid ett antal möten där arbetsgivaren efterfrågat facklig närvaro ffa vid ordinarie samverkansmöten. Vi har dock haft svårt att fylla platsen för division psykiatri (som för tillfället har en egen samverkansgrupp).

I möjligaste mån försöker vi se till att styrelsemedlem och/eller klinikombud deltar vid interjuver i samband med olika chefstillsättningar.

Vi har även haft samarbete med klinikombud på kliniker där det har varit ärenden med tydlig påverkan på hela klinikens arbetsmiljö. Vi ser ett generellt behov av stöttning och inspiration samt utbildning på lokal samverkansnivå.

Information om facklig organisation och medlemskap är givit av oss vid regionens språkutbildning för läkare som rekryterats från andra länder.

Representanter för styrelsen har bistått flertal enskilda medlemmar i ett antal olika ärenden gentemot arbetsgivaren, både vad gäller överläggningar och rehabiliteringsärenden. Ett av dessa har varit mycket medialt uppmärksammat.

Under året har styrelsearbetet haft fokus på förhandlingsfrågor, men även uppdatering av korrekt mötesformalia. Vi har tecknat både nytt lokalt kollektivavtal avseende utbetalning av innestående komp samt extra ersättning för arbetad tid under storhelg (bilaga). Tillsammans med SYLF har vi haft möte med ledningen (hälso- och sjukvårdsdirektör) avseende jourbefrielse för gravida. Därutöver även det årliga arbetet med lönerevisionen (separat info), som också var kopplat till att komma framåt i våra övriga förhandlingsfrågor.

Ordförande och vice ordförande har också haft medarbetarsamtal etc utifrån styrelsens arbetsgivaransvar för kanslitjänsten.

Tack för förtroendet detta år.

Falun 20230323

Styrelsen genom Linda Karsberg, Ordförande

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Om oss
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2022