Hoppa till innehåll
Nyheter
Årsmöte torsdag 14e mars

Årsmöte torsdag 14e mars

Nyhet

Tid: Torsdag den 14 mars 2024 klockan 17.30

Plats: Bibliotekets föreläsningssal Falu lasarett samt via länk

Anmäl ditt deltagande via mail till; kanslidalarna@slf.se senast 7/3 och ange om du önskar länk.

Ange även om du önskar delta på middag på Blackstone efter årsmötet och om du har någon specialkost.

Dagordning

1. Mötets öppnande. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän. Godkännande av kallelseförfarandet. Fastställande av dagordning. Fastställande av röstlängd. Övriga frågor.

2. Styrelsens verksamhetsberättelse.

3. Kassarapport. Revisionsberättelse. Fastställande av årsavgiften för 2025.

4. Styrelsens ansvarsfrihet.

5. Val

-Ledamöter av styrelsen.

-Två fullmäktigerepresentanter och ersättare.

-Två revisorer och en ersättare.

-Valberedning bestående av en ordförande och två ledamöter.

-Eventuella fyllnadsval.

-Kollegiala rådgivare.

6. Rapport från lönerevision 2023.

7. Inkomna motioner.

8. Övriga frågor.

9. Avtackande av avgående styrelsemedlemmar.

10. Mötets avslutande.

Den fackliga organisationen är vi som är medlemmar. Vi vill inbjuda alla till gemensamt engagemang för att få en så bred inblick och så stark drivkraft som möjligt i de frågor som vi ställs inför under året. Varmt välkommen!

/Styrelsen


Fler nyheter


Förändringar i pensionsavtalet AKAP-KR

Ett nytt pensionsavtal har träffats mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKR) vilket börjar gälla 1 januari 2023. På Läkarförbundets hemsida finns ett inspelat webbinarium där förhandlaren på…

Vi söker svar om läkares arbetsmiljö

Läkarförbundet har skickat ut en enkät om läkares arbetsmiljö som har skickats ut till alla yrkesverksamma medlemmar som är en av de största enkäter som de genomfört på länge. Syftet…

Stöd till humanitär hjälp i Ukraina

Vi är alla medvetna och djupt berörda över det krig som pågår och det enorma lidande som det innebär i Ukraina. Vi delar säkert också känslan av total maktlöshet. Det…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare