Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Årsmöte torsdagen den 24 mars

Årsmöte torsdagen den 24 mars

Dalarnas Läkarförening håller årsmöte torsdagen den 24 mars, kom ihåg att anmäla dig om du som medlem vill delta.
Nyhet

Tid: Torsdag den 24 mars 2022 klockan 18.00

Plats: Bibliotekets föreläsningssal Falu lasarett samt via länk

Anmäl ditt deltagande via mail till; kanslidalarna@slf.se senast 21/3 och ange om du önskar länk.

Dagordning

§1 Mötets öppnande. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän. Godkännande av kallelseförfarandet. Fastställande av dagordning. Övriga frågor.

§2 Styrelsens verksamhetsberättelse.

§3 Kassarapport. Revisionsberättelse. Fastställande av årsavgiften för 2023.

§4 Styrelsens ansvarsfrihet.

§5 Val

Ledamöter av styrelsen.

Två fullmäktigerepresentanter och ersättare.

Två revisorer och en ersättare.

Valberedning bestående av en ordförande och två ledamöter.

Eventuella fyllnadsval.

Kollegiala rådgivare.

§6 Rapport från lönerevision 2021.

§7 Inkomna motioner.

§8 Övriga frågor.

§9 Avtackande av avgående styrelsemedlemmar.

§10 Mötets avslutande.

Den fackliga organisationen är vi som är medlemmar. Vi vill inbjuda alla till gemensamt engagemang för att få en så bred inblick och så stark drivkraft som möjligt i de frågor som vi ställs inför under året. Varmt välkommen!

/Styrelsen


Fler nyheter


Årsmöte torsdag 14e mars

Tid: Torsdag den 14 mars 2024 klockan 17.30 Plats: Bibliotekets föreläsningssal Falu lasarett samt via länk Anmäl ditt deltagande via mail till; kanslidalarna@slf.se senast 7/3 och ange om du önskar…

Förändringar i pensionsavtalet AKAP-KR

Ett nytt pensionsavtal har träffats mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKR) vilket börjar gälla 1 januari 2023. På Läkarförbundets hemsida finns ett inspelat webbinarium där förhandlaren på…

Vi söker svar om läkares arbetsmiljö

Läkarförbundet har skickat ut en enkät om läkares arbetsmiljö som har skickats ut till alla yrkesverksamma medlemmar som är en av de största enkäter som de genomfört på länge. Syftet…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare