Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Nyheter
Sjukhusläkarna Dalarnas årsmöte

Sjukhusläkarna Dalarnas årsmöte

Sjukhusläkarna Dalarna håller årsmöte digitalt den 20 januari kl 18 så anmäl dig om du är medlem och avser att delta.
Nyhet

Tid: Torsdag den 20 januari 2022 klockan 18.00

Plats: Pga rådande pandemi kommer årsmötet att hållas digitalt på plattformen Teams. Länk skickas ut till alla som anmält sig till mötet.

Anmäl ditt deltagande via mail till; kanslidalarna@slf.se senast 14 januari.

Dagordning

§1. Mötets öppnande

§2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

§3. Godkännande av föredragningslista.

§4. Val av ordförande för mötet och två protokollsjusterare.

§5. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret..

§6. Revisionsberättelse.

§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under det gångna verksamhetsåret.

§8. Fastställande av årsavgift.

§9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.

§10. Val av fullmäktige till Sjukhusläkarna och ersättare för dessa.

§11. Val av två revisorer och två suppleanter.

§12. Val av valberedning.

§13. Övriga frågor

§14. Mötets avslutande.

Varmt välkommen!

/Styrelsen


Fler nyheter


Årsmöte torsdag 14e mars

Tid: Torsdag den 14 mars 2024 klockan 17.30 Plats: Bibliotekets föreläsningssal Falu lasarett samt via länk Anmäl ditt deltagande via mail till; kanslidalarna@slf.se senast 7/3 och ange om du önskar…

Förändringar i pensionsavtalet AKAP-KR

Ett nytt pensionsavtal har träffats mellan Sveriges Läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKR) vilket börjar gälla 1 januari 2023. På Läkarförbundets hemsida finns ett inspelat webbinarium där förhandlaren på…

Vi söker svar om läkares arbetsmiljö

Läkarförbundet har skickat ut en enkät om läkares arbetsmiljö som har skickats ut till alla yrkesverksamma medlemmar som är en av de största enkäter som de genomfört på länge. Syftet…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare