fbpx
Hoppa till innehåll

Medlemsrådgivningen är stängd 20-21 oktober. Du hittar svar på vanliga frågor i Råd och stöd.

Välkommen till Svenska Företags­läkarföreningen (SFLF)

Svenska företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, verksamma inom eller intresserade av arbete inom företagshälsovård

BAS-grupp 2 Väst startar upp!

BAS-grupp 1 Väst har nu varit igång som ett pilotprojekt en tid trots Coronapandemin och viktiga erfarenheter har vunnits med denna grupp.

Kursledningen känner sig på grund av detta nu mogen att starta upp grupp nummer 2 och de som anmält sig tidigare kommer att kontaktas.

Är du intresserad att delta, ta då kontakt med kurssekreteraren Cecilia Sundberg, mail: cecilia.sundberg@vgregion.se

Gruppen är öppen för alla oavsett var i Sverige man bor. Den är inte knuten till Göteborgsområdet.

Läs mer om kursplanen

ARM-sektionens höstmöte (Läkarsällskapet)

Hej och välkomna till Höstmöte 17-18 november!

Program

Vi har försökt sätta ihop ett program som kan intressera de flesta yrkeskategorier, med presentation av nationella projekt där alla kliniker medverkar. På programmet står också presentationer av aktuella doktorand projekt på de olika klinikerna och ett försök till nätverkande i mindre grupper med olika teman. Sist men inte minst skall vi också ha lite roligt – med quizz och andra lättsammare aktiviteter.

I år blir mötet på zoom, men vi hoppas på ett möte då vi också kan träffas och umgås nästa höst! Det kostar inget att delta, men vi vill gärna att Du skall vara medlem i ARM- Arbets- och miljömedicinska sektionen av Läkarsällskapet, (150-290 kr beroende på yrkeskategori, se arm-arbetsochmiljomedicin.com )  men detta är inte obligatoriskt).

Du anmäler Dig till Höstmötet vi länken nedan, obs senast 15 november.

https://a.entergate.se/vgr/AMM_hostmote_2021

För ARMs styrelse

Anna-Carin Olin och Eva Dock

Lönestatistik 2020

Sök lön för företagsläkare genom SACO på medlemssidorna

Reformering av ST i Arbetsmedicin

Uttalande från styrelsen

Det nuvarande systemet med tjänstgöring på AMM-klinik har visat sig fungera dåligt i praktiken. Vi har under de sista 5 åren försökt att anpassa en kombinerad utbildning med randning på AMM-klinik, men följande problem har kunnat identifieras

 • Små patientvolymer som gett ett bristande utbildningsvärde
 • För stor kostnad för FHV-enheten som måste betala lön, vikarie och handledare på AMM-kliniken.
 • Behovet av utbildningsplatser överstiger vida de tillgängliga resurserna

 

Därför måste ett nytt system införas om inte specialiteten skall förtvina och slutligen upphöra.  Vi bedömer att problematiken kan lösas på följande sätt:

 • Skapa BAS-grupper
  • För närvarande finns över 45 intresserade ST-läkare och möjlighet finns i Göteborg, Uppsala och Malmö utöver den utbildning som redan finns i Umeå
 • Komplettera kursutbudet med intensivutbildning om vardera 4 – 5 dagar i delmål c1 (Sambandsbedömning) och c4 (Exponeringsutredning) med kunskapskontroll som ett möjligt alternativ till placering på AMM-klinik
 • Det individuella behovet av ytterligare eventuell tjänstgöring på AMM-klinik måste bedömas av handledare och verksamhetschef
 • Nätverk för fortlöpande fördjupad utbildning av handledare och verksamhetschefer

Detta anser vi ger en tillräcklig måluppfyllelse för specialiteten Arbetsmedicin.

 

Facebookgrupp ST Arbetsmedicin

Vi har skapat en sluten grupp på Facebook för ST i Arbetsmedicin. Är du ST-läkare, handledare eller verksamhetschef inom ST kan du ansöka om att få bli medlem. Förutsättningen är att du är medlem i SFLF.

Gruppen är till för att snabbt skapa information om kurser, diskutera olika ämnen och delmål på ett snabbt och enkelt sätt där alla kan vara med.

Gå vidare med denna länk

 

Vad är en företagsläkare?

Nyheter

Mynaks regleringsbrev

Mynaks regleringsbrev för år 2020 att utreda företagsläkarnas kompetensförsörjning
Artiklar

Primärvårdens arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning och liten kontroll. Så är det för många som arbetar inom primärvården. Men nu lyfter en studie fram tre utvecklingsområden som kan minska på arbetsbördan.
Artiklar

Mynaks utredning

Debattinlägg i Läkartidningens webtidning med Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet
Artiklar
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar

Bli medlem i oktober – vi bjuder på medlemskapet i tre månader!