fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

alt

Intresse för BAS-grupp?

Vi har nu öppnat för en ny intresseanmälan för att delta i BAS-grupp.

BAS-grupp Väst har nu varit igång som ett pilotprojekt en tid trots Coronapandemin och viktiga erfarenheter har vunnits med denna grupp.

Det kan vara viktigt att se hur underlaget är för ytterligare en grupp och är du nu ST-läkare i Arbetsmedicin eller planerar att bli det vill vi att du anmäler ditt intresse i denna anmälan.

Anmälan är inte på något sätt bindande eller ett löfte utan är till för att vi ska ha möjlighet att få en uppfattning om underlag om förutsättningarna.

Till anmälan

Lönestatistik 2020

Sök lön för företagsläkare genom SACO på medlemssidorna

MYNAKs utredning färdig

Mynak har nu efter nästan ett halvårs fördröjning blivit färdiga och lämnat sin utredning till arbetsmarknadsdepartementet.

Vi har deltagit i en referensgrupp som under 2020 nedgraderats till en diskussionsgrupp med experterna i utredningen.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi inte delar dess slutsatser och meddelat detta till departementet.

Läs mer…

Nytt från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har nu utfärdat en ny föreskrift angående handledares och verksamhetschefers specialistkompetens som helt går i linje med vad vi önskade. 
Vissa specialiteter får fortsatta undantag från krav i läkarnas specialiseringstjänstgöring
I remissen fanns också förslag på att vissa specialiteter skulle få fortsatta undantag från kraven att den som är huvudansvarig handledare eller verksamhetschef ska vara specialist inom den specialitet som ST-läkaren vill uppnå. De nuvarande undantagen gäller till och med den 30 april 2020.
Eftersom hela reformen föreslås skjutas fram ett år har vi valt att besluta separat om fortsatta och nya undantag som träder i kraft den 1 maj 2020:
 • Specialiteterna arbets- och miljömedicin och arbetsmedicin får bredare undantag än tidigare som heller inte tidsbegränsas
 • Specialiteten palliativ medicin får inget fortsatt undantag
 • De övriga specialiteterna som hade undantag får fortsatta sådana till och med den 30 juni 2025.

Reformering av ST i Arbetsmedicin

Uttalande från styrelsen

Det nuvarande systemet med tjänstgöring på AMM-klinik har visat sig fungera dåligt i praktiken. Vi har under de sista 5 åren försökt att anpassa en kombinerad utbildning med randning på AMM-klinik, men följande problem har kunnat identifieras

 • Små patientvolymer som gett ett bristande utbildningsvärde
 • För stor kostnad för FHV-enheten som måste betala lön, vikarie och handledare på AMM-kliniken.
 • Behovet av utbildningsplatser överstiger vida de tillgängliga resurserna

Därför måste ett nytt system införas om inte specialiteten skall förtvina och slutligen upphöra.  Vi bedömer att problematiken kan lösas på följande sätt:

 • Skapa BAS-grupper
  • För närvarande finns över 45 intresserade ST-läkare och möjlighet finns i Göteborg, Uppsala och Malmö utöver den utbildning som redan finns i Umeå
 • Komplettera kursutbudet med intensivutbildning om vardera 4 – 5 dagar i delmål c1 (Sambandsbedömning) och c4 (Exponeringsutredning) med kunskapskontroll som ett möjligt alternativ till placering på AMM-klinik
 • Det individuella behovet av ytterligare eventuell tjänstgöring på AMM-klinik måste bedömas av handledare och verksamhetschef
 • Nätverk för fortlöpande fördjupad utbildning av handledare och verksamhetschefer

Detta anser vi ger en tillräcklig måluppfyllelse för specialiteten Arbetsmedicin.

Facebookgrupp ST Arbetsmedicin

Vi har skapat en sluten grupp på Facebook för ST i Arbetsmedicin. Är du ST-läkare, handledare eller verksamhetschef inom ST kan du ansöka om att få bli medlem. Förutsättningen är att du är medlem i SFLF.

Gruppen är till för att snabbt skapa information om kurser, diskutera olika ämnen och delmål på ett snabbt och enkelt sätt där alla kan vara med.

Gå vidare med denna länk

Vad är en företagsläkare?

Nyheter

Mynaks regleringsbrev

Mynaks regleringsbrev för år 2020 att utreda företagsläkarnas kompetensförsörjning
Artiklar

Primärvårdens arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning och liten kontroll. Så är det för många som arbetar inom primärvården. Men nu lyfter en studie fram tre utvecklingsområden som kan minska på arbetsbördan. Det är Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, i Region Stockholm som gjort …
Artiklar

Mynaks utredning

Debattinlägg i Läkartidningens webtidning med Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet
Artiklar

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem