fbpx
Hoppa till innehåll

Idag, 21/1, är medlemsadministrationen stängd. Hitta svar på frågor om medlemskap i Läkarförbundets frågor och svar.

Välkommen till Svenska Företags­läkarföreningen (SFLF)

Svenska företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, verksamma inom eller intresserade av arbete inom företagshälsovård

BAS-Grupper kallar vi numera STAM-grupper

Med anledning av att AT gått i graven och ersatts av BT (Bastjänstgöring) är det lämpligt med en nomenklaturförändring för våra BAS-grupper.

Fortsättningsvis kallar vi dessa STAM-grupper för att beteckna ST i Arbetsmedicin.

STAM-grupp 2 Väst startar upp!

** ENSTAKA PLATSER FINNS KVAR I STAMGRUPP 2 **

STAM-grupp är beteckningen för fördjupad tjänstgöring under ST i Arbetsmedicin

STAM-grupp 1 Väst (f.d. BAS) har nu varit igång som ett pilotprojekt en tid trots Coronapandemin och viktiga erfarenheter har vunnits med denna grupp.

Kursledningen känner sig på grund av detta nu mogen att starta upp grupp nummer 2 och de som anmält sig tidigare kommer att kontaktas.

Är du intresserad att delta, ta då kontakt med kurssekreteraren Cecilia Sundberg, mail: cecilia.sundberg@vgregion.se

Gruppen är öppen för alla oavsett var i Sverige man bor. Den är inte knuten till Göteborgsområdet.

Läs mer om kursplanen

Nytt uppdrag till Mynak - Jättebra!

Arbetsmarknadsdepartementet har givit Mynak ett uppdrag att fram till december 2022 samordna insatser för att främja FHV:s kompetensförsörjning av läkare.

Mynak ska genomföra uppdraget i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Därutöver ska myndigheten föra dialog med lärosäten, arbets- och miljömedicinska kliniker, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer. 

Läs hela uppdraget

Lönestatistik 2020

Sök lön för företagsläkare genom SACO på medlemssidorna

Reformering av ST i Arbetsmedicin

Uttalande från styrelsen

Det nuvarande systemet med tjänstgöring på AMM-klinik har visat sig fungera dåligt i praktiken. Vi har under de sista 5 åren försökt att anpassa en kombinerad utbildning med randning på AMM-klinik, men följande problem har kunnat identifieras

 • Små patientvolymer som gett ett bristande utbildningsvärde
 • För stor kostnad för FHV-enheten som måste betala lön, vikarie och handledare på AMM-kliniken.
 • Behovet av utbildningsplatser överstiger vida de tillgängliga resurserna

 

Därför måste ett nytt system införas om inte specialiteten skall förtvina och slutligen upphöra.  Vi bedömer att problematiken kan lösas på följande sätt:

 • Skapa BAS-grupper
  • För närvarande finns över 45 intresserade ST-läkare och möjlighet finns i Göteborg, Uppsala och Malmö utöver den utbildning som redan finns i Umeå
 • Komplettera kursutbudet med intensivutbildning om vardera 4 – 5 dagar i delmål c1 (Sambandsbedömning) och c4 (Exponeringsutredning) med kunskapskontroll som ett möjligt alternativ till placering på AMM-klinik
 • Det individuella behovet av ytterligare eventuell tjänstgöring på AMM-klinik måste bedömas av handledare och verksamhetschef
 • Nätverk för fortlöpande fördjupad utbildning av handledare och verksamhetschefer

Detta anser vi ger en tillräcklig måluppfyllelse för specialiteten Arbetsmedicin.

 

Facebookgrupp ST Arbetsmedicin

Vi har skapat en sluten grupp på Facebook för ST i Arbetsmedicin. Är du ST-läkare, handledare eller verksamhetschef inom ST kan du ansöka om att få bli medlem. Förutsättningen är att du är medlem i SFLF.

Gruppen är till för att snabbt skapa information om kurser, diskutera olika ämnen och delmål på ett snabbt och enkelt sätt där alla kan vara med.

Gå vidare med denna länk

 

Vad är en företagsläkare?

Nyheter

Mynaks regleringsbrev

Mynaks regleringsbrev för år 2020 att utreda företagsläkarnas kompetensförsörjning
Artiklar

Primärvårdens arbetsmiljö

Hög arbetsbelastning och liten kontroll. Så är det för många som arbetar inom primärvården. Men nu lyfter en studie fram tre utvecklingsområden som kan minska på arbetsbördan.
Artiklar

Mynaks utredning

Debattinlägg i Läkartidningens webtidning med Mandus Frykman, Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Regeringskansliet
Artiklar
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar