Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska Företags­läkarföreningen (SFLF)

Svenska företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, verksamma inom eller intresserade av arbete inom företagshälsovård

Riksdagspartiernas visioner för Företagshälsovården

Vi, i styrelsen för Företagsläkarföreningen, ställde, nu i valrörelsen sommaren 2022, några frågor till samtliga Riksdagspartier.

Läs mer här

Sammanställning av svar från alla riksdagspartier

STAM-grupp 2 Väst har startat upp

STAM-grupp 1 Väst (f.d. BAS) har nu varit igång som ett pilotprojekt en tid trots Coronapandemin och viktiga erfarenheter har vunnits med denna grupp.

STAM-grupp 2 Väst har startats upp efter erfarenheter från pilotgruppen. Gruppen är öppen för alla oavsett var i Sverige man bor. Den är inte knuten till Göteborgsområdet.

Läs mer om kursplanen

Nytt uppdrag till Mynak - Jättebra!

Arbetsmarknadsdepartementet har givit Mynak ett uppdrag att fram till och med december 2023 samordna insatser för att främja FHV:s kompetensförsörjning av läkare.

Mynak ska genomföra uppdraget i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Därutöver ska myndigheten föra dialog med lärosäten, arbets- och miljömedicinska kliniker, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer. 

Läs hela uppdraget

Lönestatistik

Sök lön för företagsläkare genom SACO på medlemssidorna

Reformering av ST i Arbetsmedicin

Uttalande från styrelsen

Det nuvarande systemet med tjänstgöring på AMM-klinik har visat sig fungera dåligt i praktiken. Vi har under de sista 5 åren försökt att anpassa en kombinerad utbildning med randning på AMM-klinik, men följande problem har kunnat identifieras

 • Små patientvolymer som gett ett bristande utbildningsvärde
 • För stor kostnad för FHV-enheten som måste betala lön, vikarie och handledare på AMM-kliniken.
 • Behovet av utbildningsplatser överstiger vida de tillgängliga resurserna

 

Därför måste ett nytt system införas om inte specialiteten skall förtvina och slutligen upphöra.  Vi bedömer att problematiken kan lösas på följande sätt:

 • Skapa BAS-grupper
  • För närvarande finns över 45 intresserade ST-läkare och möjlighet finns i Göteborg, Uppsala och Malmö utöver den utbildning som redan finns i Umeå
 • Komplettera kursutbudet med intensivutbildning om vardera 4 – 5 dagar i delmål c1 (Sambandsbedömning) och c4 (Exponeringsutredning) med kunskapskontroll som ett möjligt alternativ till placering på AMM-klinik
 • Det individuella behovet av ytterligare eventuell tjänstgöring på AMM-klinik måste bedömas av handledare och verksamhetschef
 • Nätverk för fortlöpande fördjupad utbildning av handledare och verksamhetschefer

Detta anser vi ger en tillräcklig måluppfyllelse för specialiteten Arbetsmedicin.

 

Facebookgrupp ST Arbetsmedicin

Vi har skapat en sluten grupp på Facebook för ST i Arbetsmedicin. Är du ST-läkare, handledare eller verksamhetschef inom ST kan du ansöka om att få bli medlem. Förutsättningen är att du är medlem i SFLF.

Gruppen är till för att snabbt skapa information om kurser, diskutera olika ämnen och delmål på ett snabbt och enkelt sätt där alla kan vara med.

Gå vidare med denna länk

 

Vad är en företagsläkare?

Nyheter

Årsmöte 2019

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på hemsidan senast 2 veckor innan mötet. Motioner skickas till sekreteraren senast 2 veckor innan mötet.

Kompletteringsträsket

En studie föreningen gjorde om den tid och det arbete som läggs ned på sjukintyg och kompletteringar till Försäkringskassan

Hänvisning till FHV

Att användas i de fall man från vårdcentral eller annan sjukvårdsinrättning vill hänvisa patient till FHV genom dennes arbetsgivare.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar