Hoppa till innehåll

Om oss

Styrelsen har regelbundna styrelsemöten och arbetar med övergripande frågor såsom samarbete inom och utom Läkarförbundet, mötesverksamhet, rekrytering och utformande av policies samt är remissinstans till Läkarförbundet, myndigheter och regeringskansliet.

De sista åren har stort engagement ägnats den ny specialiteten Arbetsmedicin, där handböcker, utbildningar och infrastruktur byggts upp.

Andra viktiga områden för föreningen är arbetsrehabilitering, sjukskrivningar, prevention i hälsa och arbetsmiljö.

Stora delar av styrelsen deltar även i arbetet inom vår specialitetsförening, SAMF, och i Svenska Läkaresällskapets sektion för Arbets- och Miljömedicin, ARM.

Samtliga ledamöter arbetar naturligtvis också på hemmaplan inom lokalföreningarna, där sådana finns, för att kunna aktivera och stimulera sitt lokalområde.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare