Hoppa till innehåll

Riktlinjer

Riktlinjer

Företagshälsans riktlinjegrupp har nu publicerat följande riktlinjer för företagshälsan.

 Se närmare på KI:s hemsida

SBU-rapporter

Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom

Riskbruk av alkohol

För inspiration och ökad kunskap till företagshälsovårdens medarbetare inför samtal med patienter om riskbruk av alkohol, har Levnadsvaneprojektet vid Svenska Läkarsällskapet tagit fram en behändig och lättläst broschyr på 20 sidor

Alkoholbroschyr SLS