Hoppa till innehåll

Villkor för kursanmälan

Dessa villkor gäller för anmälan till Svenska Företagsläkarföreningens kurser

Villkor för kursanmälan

Anmälan är bindande och kursdeltagaren ansvarar för att betalningsansvarig godkänt deltagandet. Vid för många anmälda har medlemmar i SFLF och ST-läkare i Arbetsmedicin eller Arbets- och Miljömedicin företräde.

Kursavgift
Inkluderar kursmaterial, luncher, kaffe fm och em och ev. gemensam middag första kvällen. Faktura skickas efter mottagen anmälan och beslut om kursstart. 

 Avanmälan
Vid avanmälan mer än 3 veckor före kursens start debiteras halv kursavgift, därefter hela kursavgiften. Kursplatsen kan dock överlåtas till annan person. 

Inställd kurs
Vid för få deltagare kan kursen ställas in. Detta bestäms 4 veckor innan start och i så fall återbetalas hela den inbetalda kursavgiften. 

Antagningsbesked
Besked om deltagande meddelas på angiven e-postadress efter det att kursavgiften mottagits. Program och dokumentation sänds ut i förväg, oftast tillsammans med besked antagning till kursen. 

Kontaktpersoner 
Vid frågor kontaktas angiven kursledare eller kursansvarig. 

Resor och logi
Resor och logi ordnar Du själv. 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare