Hoppa till innehåll

ST i Arbetsmedicin

Denna ST-föreskrift har trätt i kraft 2015/2021 där Arbetsmedicin är en tilläggsspecialitet och ersätter den gamla specialiteten Företagshälsovård som upphörde 2013.

Detta är en tilläggsspecialitet som kan erhållas om man har en annan klinisk, patientnära grundspecialitet. Vilka som är giltiga framgår av föreskriften. 

Tiden för ST är lika för alla specialiteter, oavsett om det gäller bas- eller tilläggsspecialitet, men för Arbetsmedicin kan man tillgodoräkna sig 2,5 år av den tidigare handledda tjänstgöringen enligt EU:S Yrkeskvalitfikationsdirektiv. Alltså kommer den handledda tjänstgöringstiden på FHV-enhet och AMM-klinik att vara minst 2,5 år. En del av denna tid bör uppfyllas av tjänstgöring eller utbildning på AMM-klinik.

För föreskrift 2021 gäller 6 månader längre tid totalt, vilket innebär handledningstid på 2 år och 9 månader.

Alla delmål (A, B och C) med de krav som finns på kurser och arbeten måste intygas av handledare och verksamhetschef. Det medför att de som har specialitetsbevis före 2015 (alla) även måste redovisa  a- och b-delmål med intyg på de utbildningsaktiviteter som dessa innehåller.