Hoppa till innehåll

Mynaks utredning

Mynak fick i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Man tillsatte en expertgrupp av följande personer

  • professor emeritus Bengt Järvholm, Umeå universitet;
  • före detta ställföreträdande generaldirektör Bernt Nilsson, Arbetsmiljöverket och
  • professor emeritus Mats Hagberg, Göteborgs universitet 

Utredningen har tyvärr inte i detalj fördjupat sig i frågor som rör kvalitet, innehåll, utbildningskrav, upplägg eller finansiering av de aktuella specialiseringstjänstgöringarna.

 

Skrivelser inom myndigheten

Skrivelser till arbetsmarknadsdepartementet angående utredningen

Övrig kommunikation om utredningen

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare