Hoppa till innehåll

Specialistutbildningen

Företagsläkare är ingen skyddad akademisk titel utan mer en funktionell sådan, dvs att man arbetar inom företagshälsovård.

Detta arbete blir dock begränsat av att läkare utan specialistexamen saknar nödvändiga kunskaper och inte heller kan utföra vissa typer av riktade undersökningar enligt AFS2005:6

Tidigare gav Socialstyrelsen efter den s.k. företagsläkarkursen en specialistbehörighet i Företagshälsovård, men denna möjlighet finns ej efter att en ny föreskrift från 1 maj 2015 började gälla (SOSFS215:8). Då skapades möjlighet att bli specialist i Arbetsmedicin eller Arbets- och Miljömedicin.

Föreskriften 2021:8 har inte ändrat på dessa förhållanden; det finns alltså möjlighet att bli specialist enligt båda föreskrifterna.

AMM-placering för arbetsmedicinsk specialitet kan ersättas av deltagande i STAM-grupp under en två årsperiod.

Läs mer om:

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare