Hoppa till innehåll

Västsvenska SFLF

Västsvenska Företagsläkarföreningen är en lokalavdelning inom Svenska Företagsläkarföreningen för medlemmar verksamma inom Västragötalandsregionen och norra Halland.

I dagsläget är vi cirka 90 medlemmar i föreningen.

Syftet med föreningen att medverka till fortbildning och kollegial gemenskap bland våra medlemmar. Vi anordnar medlemsmöten ca 1-2 ggr/termin med utbildning kring ämnen som känns angelägna för föreningens medlemmar. Vid den senaste utbildningsträffen hade vi utredning och behandling av vuxenastma som tema.

I samverkan med Arbets- och miljömedicinska kliniken i Göteborg arrangerar vi Västsvenska Arbetsmiljödagen – en årligen återkommande utbildningsdag riktad till personal inom företagshälsovård.

Kontakt

Du hittar oss lämpligen genom styrelselistan