Hoppa till innehåll

Bli medlem

Vi finns till för dig!

Vi arbetar hårt för att förbättra och utveckla din arbetssituation och arbetsmiljö. Vi vet att du behöver kompetenta kollegor att arbeta med, att du behöver möjlighet till fortbildning, att du måste få utöva ditt arbete på ett professionellt och oberoende sätt och vi tycker att ditt arbete med rehabiliteringsfrågor är minst lika viktigt och seriöst som vid vilken landstingsdriven verksamhet som helst.

Vi är dessutom remissinstans till Läkarförbundet, Socialstyrelsen, departement och andra myndigheter och på så sätt din röst och din möjlighet att påverka samhällsfrågor.

Här följer några exempel på hur vi arbetar med dessa frågor:

Medlemsskap

Svenska Företagsläkarföreningen är en yrkesförening inom Läkarförbundet. Du måste alltså vara medlem i förbundet. Gör detta på sidan Bli medlem

Är du redan medlem i förbundet men inte i SFLF kan du skriva till medlem@slf.se.

Det finns inga hinder att vara medlem i flera yrkesföreningar, så att om du vill kvarstå i Sjukhusläkarföreningen eller Distriktsläkarföreningen är det inget hinder.

Kostnaden är årligen 1 900 kronor( eller 5 kronor/dag) (halva priset om du är pensionär och anmäler det).

Vill du ha mer information kan du skriva eller ringa kansliet, helena.tornkvist@slf.se, tel. 08-790 33 60.

Som medlem är du alltid välkommen att ringa eller skriva till oss i styrelsen angående fackliga eller professionella frågor där du tycker att du behöver hjälp och stöd.

Genom hemsidan kan du också nå specifika sidor endast för medlemmar, t.ex. löneenkäter, medlemsbrev och fördjupad ST-information

Du håller dig informerad om vad som händer inom branschen igenom de regelbundna medlemsbrev som skickas ut ca tio gånger årligen till alla våra medlemmar.

På flera håll i landet finns också lokalföreningar, som ordnar med sammankomster och medlemsmöten.

Vi har på uppdrag av Socialstyrelsen varit med och utarbetat en ny, modern och EU-anpassad specialistutbildning i Arbetsmedicin.

Vi tycker att denna är en bra sammanvägning av de tidigare utbildningarna, med tydliga delmål kopplade till arbets- och miljömedicinska specialiteten, men samtidigt med en stark förankring i företagshälsovården.

Specialiteten blir därmed ett attraktivt alternativ för kollegor, som redan har en patientnära klinisk grundspecialitet.

I och med den förändrade utbildningsstrukturen så har också behovet av kurser inom företagsläkarens intresseområde ökat. Företagsläkarutbildningen är nedlagd, men behovet av kurser för ST-läkare och för fortbildning kvarstår.

Företagsläkarföreningen har därför, med stöd från tidigare FHV-delegationen, tagit fram kurser inom de flesta delområden för specialiteten som möjliggör att genomföra en ST i Arbetsmedicin.

Vi kommer fortsätta arbeta för att det även framöver skall finnas ett attraktivt, relevant och tillgängligt kursutbud för blivande och verksamma företagsläkare.

Både riksföreningen och våra lokalföreningar bjuder in till medlemsmöten där du får träffa både styrelsemedlemmar och andra kollegor. Det kan röra läkemedel och behandlingar, pensionsfrågor, starta eget eller andra för stunden aktuella frågor.

Vi arbetar oförtröttligt med att lyfta fram företagshälsovården och företagsläkaren som en mycket viktig och användbar länk i rehabiliteringsarbetet. Man har gång på gång konstaterat att det är tidig och arbetsplatsnära rehabilitering som är mest verksamt, men ofta glöms ändå företagsläkare och företagshälsovården bort.

Vi är en ständig nagel i ögat på våra politiker i vår strävan att få ett system där samhällets resurser i rehabiliteringsfrågor används där de gör bäst nytta, vilket ofta är inom företagshälsovårdens väggar!

Arbete med livsstilsfrågor är vardagsmat för de flesta företagsläkare. Genom utbildningar och informations-spridning inom området vill vi bidra till att vi som företagsläkare hela tiden håller oss uppdaterade med de senaste vetenskapliga rönen och att vi arbetar enligt evidensbaserade metoder på ett professionellt sätt.

Vi skickar regelbundet ut arbetsmiljöenkäter till våra medlemmar. På så sätt får vi reda på vilka områden som är viktigast att arbeta med för att förbättra situationen för medlemmarna.  Det gäller frågor som arbetsinnehåll och arbetstillfredsställelse, ansvar och påverkansmöjlighet, möjlighet till reflektion och vidareutbildning.

Vi efterfrågar också vad DU önskar att vi skall driva för frågor i framtiden.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare