Hoppa till innehåll

Stockholms Företagsläkarförening

Föreningen innefattar områdena Stockholm-Mälardalen-Gotland med 126 medlemmar. Föreningen har utbildningskvällar 2 ggr/termin för intresserade företagsläkare och andra inom det arbetsmedicinska området.
Förslag på föreläsare eller aktuella ämnen till föreläsningar mottages tacksamt av styrelsen via mail. Även de egna medlemmarna eller externa aktörer är välkomna att höra av sig med förslag.