Hoppa till innehåll

Mellersta Norrland

Föreningen är en aktiv ”mötesplats” för företagsläkare i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland.

Aktuellt medlemsantal är 38 st. De flesta medlemmar har företagsläkarkompetens, men ickespecialister som vikarierar och som ev. kommer att gå specialistutbildningen är välkomna i föreningen.

Eftersom medlemmarna är geografiskt utspridda från Höga Kusten till Norska Gränsen så försöker vi hitta en lämplig mötesplats två ggr om året för att träffas, utbyta erfarenheter, fortbilda oss och samtidigt passa på att ha lite trevligt. Till dessa möten inbjuds även läkare på AMM-klinikerna i Umeå och Sundsvall. Kollegor därifrån håller oss välinformerade om aktuell forskning och nya föreskrifter och lagar. Ibland följer andra externa föreläsare med.

Träffarna har även stort värde för kollegor som går specialistutbildningen och har handledning. Man får möjlighet att under flera dagar umgås med företagsläkarkollegor och har på så sätt möjlighet att bli stärkt i sin yrkesroll och bli tryggare med sin nya yrkesidentitet förutom att man också fortbildar sig.

Styrelse

Ordförande: Karin Nord

Sekreterare: Mats Björn

Kassör: Martin Ingebrand

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare