Hoppa till innehåll
Kalender Kurser
Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

Arbetsrätt och lagstiftning för företagshälsovården

ÖPPEN FÖR ANMÄLAN

Inom företagshälsovården ställs man inför ärenden där man har att ta hänsyn till gällande lagstiftning vad gäller arbetsrätt och sekretess, ex i rehabiliteringsärenden, vid undersökningar beställda av arbetsgivaren  mm. Det är likaså av största vikt att ha kunskap om gällande arbetsmiljölagstiftning.

Kursmål: Få god kunskap om gällande lagstiftning vad gäller arbetsrätt och sekretess/tystnadsplikt vid ex rehabiliteringsärenden, drogtestning, kring sekretess gentemot arbetsgivare ex vid olika undersökningar beställda av arbetsgivaren, skillnader vad gäller sekretess/tystnadsplikt mellan offentlig och privat företagshälsovård mm.
Likaså kunskap kring arbetsmiljölagstiftning och arbetsmiljöinspektionen.
Denna kurs belyser dessa frågors komplexitet och ger kunskap kring gällande lagstiftning/regelverk
och Arbetsmiljöverkets verksamhet.

Målgrupp
• Läkare under specialistutbildning (ST )
• Färdiga specialister (fortbildning)

Kursen uppfyller delar av delmål enligt föreskrift:
• 2015:8: a6, b1, b4, c9, c10
• 2021:8: STb1, STb3, STc9, STc10

Lipuscertifierad kurs.


Mer i kalendern

30
jan

Arbetsinriktad rehabilitering

ÖPPEN FÖR ANMÄLAN Beskrivning: Arbetsförmågeutredningar och stöd i arbetsinriktad rehabilitering är vanliga arbetsuppgifter för läkare. Både arbetsgivare och Försäkringskassan önskar medicinska …

Läs mer

10
apr

Update Tolkning av vilo-EKG

Tolkning av vilo-EKG har fått en mer framskjuten plats i Företagshälsovården efter förändringen av AFS 2019:3 där arbetsprov ersätts av kontroll av blodlipider och vilo-EKG, samt kardiovaskulär riskbedömning. Eftermiddagen leds av Mikael Gustafsson som har många års erfarenhet av EKG-undervisning vid Linköpings Universitet, och är medförfattare till Arbetsmiljöverkets rapport ”Kardiovaskulär riskbedömning av rök- och kemdykare vid medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg”

Läs mer

19
apr

Utbildningsdag Utmattningssyndrom

Vi har glädjen att tillsammans med Christian Rück, psykiatriker, professor och författare till bl a Olyckliga i paradiset, bjuda in till en fysisk dag med föreläsningar varvat med kollegiala gruppsamtal om stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. 

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare