fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Covid-19

Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Webbinariet 15 september 2020 – ”Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa” blev en stor framgång som ger ringar på vattnet. Du som missade det eller vill titta igen kan klicka på länken https://youtu.be/UCPLlYjzwZ0

Inom läkarkåren finns en omfattande kunskap om orsakerna till och effektiva insatser mot den drastiska ökning av psykosomatiska stress symptom bland som framgår av Folkhälsmyndigheten rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Tillsammans med Svenska Läkarsällskapet har vi bildat arbetsgrupp och en expertgrupp (referensgrupp) som består av representanter för alla medicinska specialitetsföreningar som arbetar med prevention och främjande av barn och ungas psykiska välbefinnande och hälsa.  Dessutom ingår flera forskargrupper som också arbetar med hälsofrämjande metoder. Både Svenska Läkarsällskapet och Läkarförbundet står bakom detta initiativ och man räknar med att redan till årsskiftet presentera ett kunskapsunderlag och utifrån detta ett konkret sex till åttapunkts program för interventioner i skola / förskola och på samhällsnivå.  Detta kommer att bygga på en bred konsensus  i läkarkåren. Mer om detta finns på vår hemsida Kraftsamling ungas psykiska hälsa

Kunskapsstyrning eller åsiktsstyrning av elevhälsan?

Kunskapsstyrning eller åsiktsstyrning av elevhälsan?

Svensk elevhälsa ligger i topp internationellt när det gäller att förebygga fysisk ohälsa men vi har inte lyckats att vända trenden med ökande psykisk ohälsa. Elevhälsan behöver vi bli bättre på att använda metoder med vetenskapligt bevisade positiva effekter. Skolläkarföreningen har bildat ett vetenskapligt råd  som ska hjälpa både oss och andra att kritiskt granska hur vi arbetar med kunskapsmål och hälsa:

Detta är medlemmarna i Skolläkarföreningens vetenskapliga råd

  • Prof. Anna Sarkadi föräldrastöd 
  • Prof. Christopher Gillberg neuropsykiatri, Essence
  • Prof. Elisabeth Fernell kognitiva funktionsnedsättningar
  • Prof. Hugo Lagercrantz utvecklingspediatrik 
  • Prof. Olle Söder endokrinologi, tillväxt, pubertet
  • Bitr. prof. Eva Serlachius ångest och depression hos unga
  • Prof. Bo Vinnerljung barn som far illa
  • Med dr Malin Gren Landell skolfrånvaro
  • Univ. lektor Martin Karlberg skolmiljö, undervisningsfrågor

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.