fbpx
Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska skolläkarföreningen

Kalender

Skolläkarföreningen tar ställning förallmän vaccination mot Covid-19 av barn från 12 års ålder

Läs vårt brev till Folkhälsomyndigheten.

I brevet stödjer vi Svenska Barnläkarföreningen.

 

Enkät - Skolhälsovården (EMI) under Covid-19 pandemin

Redovisning av enkät

Huvudbudskap

• Trots tidvis stor elevfrånvaro och inställd undervisning har elevhälsan klarat att genomföra vaccinationer och hälsokontroller i nästan normal omfattning.

• Upp emot 30 % av landets skolläkare kan ha varit sjuka i Covid-19, däremot är antalet bekräftade Covid fall bland elever få.

• Mindre än hälften av landets elevhälsa använder skyddsutrustning vid patientnära arbete.

• Många skolläkare saknar fler konkreta råd från myndigheter för att hindra smittspridning i skolmiljöer

 

Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Kunskapssammanfattning och förslag till interventioner från Svenska Läkarsällskapet arbetsgrupp kommer att publiceras maj 2021. Se länk. Senaste om Kraftsamlingen

Webbinariet 15 september 2020 – ”Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa” blev en stor framgång som ger ringar på vattnet. Du som missade det eller vill titta igen kan klicka på länken https://youtu.be/UCPLlYjzwZ0

Inom läkarkåren finns en omfattande kunskap om orsakerna till och effektiva insatser mot den drastiska ökning av psykosomatiska stress symptom bland som framgår av Folkhälsmyndigheten rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18. Tillsammans med Svenska Läkarsällskapet har vi bildat arbetsgrupp och en expertgrupp (referensgrupp) som består av representanter för alla medicinska specialitetsföreningar som arbetar med prevention och främjande av barn och ungas psykiska välbefinnande och hälsa.  Dessutom ingår flera forskargrupper som också arbetar med hälsofrämjande metoder. Både Svenska Läkarsällskapet och Läkarförbundet står bakom detta initiativ.  Ett kunskapsunderlag och utifrån detta ett konkret program för interventioner i skola / förskola och på samhällsnivå kommer att presenteras. Detta kommer att bygga på en bred konsensus  i läkarkåren. Mer om detta finns på Läkarsällskapets hemsida.

 

Ramadan 2021 infaller mellan 13 april och 15 maj

Nyheter

Kvalitetsmått för EMI, uppdaterad version augusti 2020

Det tidigare dokumentet beskrev tydligt ”att” EMI har att följa hälso- och sjukvårdens lagstiftning lagstiftningen men inte lika nogsamt ”hur” verksamheten ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera samt förbättra verksamheten utifrån lagstiftningen som skildrar ”att”.

Hur har pandemin drabbat eleverna? Fråga från SKR

Klicka på länken nedan och följ våra diskussioner.

Hur-har-pandemin-drabbat-unga-och-vad-kan-vi-göra?

Elever per heltid skolläkare - 4000! Inte som utredningen föreslår 7000.

Utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapsmålen”, SOU 2021:11, fick som tilläggsdirektiv bl a att:

 • analysera regleringen av tillgång till elevhälsa och föreslå en ändring så att det förtydligas vad som är en acceptabel lägstanivå.

Styrelsens kommentar till förslaget i Läkartidningen

Nedan hittar ni den powerpoint presentation som SSLF sammanställt i arbete kring dimensionering av Elevhälsan. Vi har haft kontakt med utredarna och söker nu kontakt på högre nivå för fortsatta diskussioner.

Pga stora filer är materialet uppdelat i 4 delar:  

PP1

PP2

PP3

PP4

 

Seriös forskning får inte tystas ner!

 

Vi ser oerhört allvarligt på att seriösa forskare som professor Jonas Ludvigsson utsätts för hot och hat. Restriktioner har drabbat barn och ungdomar hårt, inte bara vad gäller skolresultat utan också gällande deras möjligheter att utveckla sociala relationer och sin identitet, för att nämna några exempel. Covid-19 är en ny sjukdom och det är av största vikt att vi lär oss vilka åtgärder som ger effektiv smittbegränsning och också vilka åtgärder som inte gör det. Forskning får därför inte tystas ner och i framtiden önskar vi ett mycket mer nyanserat samtalsklimat.

 

Nationella expert- och arbetsgrupper där vi finns representerade. Kontakta oss gärna, mailadresser hittar du under fliken "Styrelsen". Observera att länk ibland finns att klicka på för mer information.

Elevhälsa

Vaccinationsfrågor 

Nyanlända

 • Hälsoundersökning inkl. provtagning av nyanlända i samarbete med BLF: Anita Englund

Funktionsnedsättningar

Skola / Barn och ungdomars hälsa

Samarbetsforum

 • SLS och SLF möten med specialist och delföreningar: Helena Lüning
 • Samarbetsgrupper elevhälsans professioner: 1Forskning och universitetskontakter: Joachim Sandberg 2. Prata om hälsa hellre än ohälsa:       3. Likvärdig elevhälsa: Anna-Karin Söderström 4. Almedalen:

 

Hedersledamöter

På vårt årsmöte 4/2 2021 valde vi för första gången hedersledamöter. Vilka de är och varför – klicka på länken Hedersledamöter!

Årsmötet 2021 - sammanfattning

Kunskapsstyrning eller åsiktsstyrning av elevhälsan?

Kunskapsstyrning eller åsiktsstyrning av elevhälsan?

Svensk elevhälsa ligger i topp internationellt när det gäller att förebygga fysisk ohälsa men vi har inte lyckats att vända trenden med ökande psykisk ohälsa. Elevhälsan behöver vi bli bättre på att använda metoder med vetenskapligt bevisade positiva effekter. Skolläkarföreningen har bildat ett vetenskapligt råd  som ska hjälpa både oss och andra att kritiskt granska hur vi arbetar med kunskapsmål och hälsa:

Detta är medlemmarna i Skolläkarföreningens vetenskapliga råd

 • Prof. Anna Sarkadi föräldrastöd 
 • Prof. Christopher Gillberg neuropsykiatri, Essence
 • Prof. Elisabeth Fernell kognitiva funktionsnedsättningar
 • Prof. Hugo Lagercrantz utvecklingspediatrik 
 • Prof. Olle Söder endokrinologi, tillväxt, pubertet
 • Bitr. prof. Eva Serlachius ångest och depression hos unga
 • Prof. Bo Vinnerljung barn som far illa
 • Med dr Malin Gren Landell skolfrånvaro
 • Univ. lektor Martin Karlberg skolmiljö, undervisningsfrågor
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar