Hoppa till innehåll

Styrelsen

Pernilla Gudmundsson
Ordförande, Specialist i allmänmedicin och skolhälsovård. Arbetar aktivt som skolläkare.
Facebook ansvarig. Medlem i styrelsen sedan februari 2021.
Helka Widengen
Vice ordförande , Specialist i skolhälsovård och skolläkare i Solna Stad.
Medlem i styrelsen sedan 2017. Arbetar med planering av skolläkardagarna. Arbetsgrupp Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa.
Helena Lüning
Sekreterare samt facklig sekreterare, Internationella Engelska Skolan och är där verksamhetschef för den centrala elevhälsan bestående av de medicinska, psykologiska och psykosociala insatserna.
Specialistläkare i barn-och ungdomsmedicin och barn-och ungdomspsykiatri. Medlem i styrelsen sedan januari 2019.
Michail Theodosiou
Kassör. Ansvarar för medlemsregistret. Engagerad i sekretessfrågor. , Skolläkare i Göteborg, överläkare på BUP regional utredningsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Phd, specialist i barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomsneurologi med habilitering och i skolhälsovård. Medlem i styrelsen sedan januari 2021.
Anna-Karin Söderström
Vetenskaplig sekreterare. Specialist i skolhälsovård (den äldre 5-åriga spec utb). , Skolläkare enstaka friskolor samt föreläser. Arbetat sedan 90-talet som skolöver/skolläkare inom kommuner, landsting, friskolor. Tidigare ÖL BUMM med ansvar för NP-utredningsteam och behandling ADHD.
Ansvarig för hemsidan. Ingår i grupperna "Nationellt barn- och ungdomshälsoprogram" samt "Konsensusdokument utredning lindrig intellektuell funktionsnedsättning" och LÖF-projektet "Barnendometrios".
Jenny Lorefors
Ledamot, Skolläkare med samordningsansvar i Jönköpings kommun.
Specialist i skolhälsovård och allmänmedicin. Ledamot i styrelsen sedan januari 2019. Studierektorsamordnare. Arbetar med ST-frågor. Arbetsgrupp Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa.
Joachim Sandberg
Ledamot, Arbetar som skolläkare i kommunala verksamheter och som barnläkare.
Specialist i barn- och ungdomsmedicin och skolhälsovård. Medlem i styrelsen januari 2020. Ingår i grupperna "Nationellt barn- och ungdomshälsoprogram" samt "Konsensusdokument utredning lindrig intellektuell funktionsnedsättning".
Eva Nordin Olsson
Ledamot , Arbetar som distriktsläkare och skolläkare i Mora. MLA i EMI Mora kommun. Verksamhetschef för primärvården i Mora, Region Dalarna. Specialist i allmänmedicin.
Ingår i Almedalsgruppen samt grupperna "Nationellt barn- och ungdomshälsoprogram" samt "Konsensusdokument utredning lindrig intellektuell funktionsnedsättning". Ledamot i styrelsen sedan 2020.
Åsa Borulf
Ledamot, Skolöverläkare Örebro kommun. Arbetar som skolläkare på kommunala grundskolor och som barnläkare.
Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn-och ungdomsallergologi. ST - skolhälsovård. Ledamot i styrelsen sedan februari 2021. Arbetar med planering av skolläkardagarna . Representerar styrelsen i EMQs styrgrupp samt SKR Kommentus, arbetsgrupp kring upphandling av vacciner.
Jenny Nystedt Read
Suppleant, Skolläkare i Nyköping
Specialist i allmänmedicin och skolhälsovård. Suppleant i styrelsen sedan 2023.
Kristin Carlström Dahllöf
Suppleant, Skolläkare på SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialist i barn- och ungdomspsykiatri. Suppleant i styrelsen sedan 2022.
Josef Milerad
Adjungerad till styrelsen, Adjungerad docent/universitetslektor vid inst. barns- och kvinnors hälsa, KI. Adjungerad redaktör för Barnläkaren och Acta Paediatrica.
Specialistskolläkare och Barn- och ungdomspediatrik. Arbetar med "Kraftsamlingen", SLF. Kursledare för ST-kurs i skolhälsovård. Fd ordförande och ledamot i styrelsen sedan 2011.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare