Hoppa till innehåll

Styrelsen

Pernilla Gudmundsson
Ordförande, Specialist i allmänmedicin och skolhälsovård. Arbetar aktivt som skolläkare.
Facebook ansvarig. Medlem i styrelsen sedan februari 2021.
Helka Widengen
Vice ordförande , Specialist i skolhälsovård och skolläkare i Solna Stad.
Medlem i styrelsen sedan 2017. Arbetar med planering av skolläkardagarna. Arbetsgrupp Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa.
Jenny Nystedt Read
Sekreterare, Skolläkare i Nyköping
Specialist i allmänmedicin och skolhälsovård. I styrelsen sedan 2023.
Michail Theodosiou
Kassör. Ansvarar för medlemsregistret. Engagerad i sekretessfrågor. , Skolläkare i Göteborg, överläkare på BUP regional utredningsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Phd, specialist i barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomsneurologi med habilitering och i skolhälsovård. Medlem i styrelsen sedan januari 2021.
Anna-Karin Söderström
Vetenskaplig sekreterare. Specialist i skolhälsovård (den äldre 5-åriga spec utb). , Skolläkare enstaka friskolor samt föreläser. Arbetat sedan 90-talet som skolöver/skolläkare inom kommuner, landsting, friskolor. Tidigare ÖL BUMM med ansvar för NP-utredningsteam och behandling ADHD.
Sekreterare ST-kursen. Ansvarig för hemsidan. Ingår i grupperna "Nationellt barn- och ungdomshälsoprogram" samt "Konsensusdokument utredning lindrig intellektuell funktionsnedsättning" och LÖF-projektet "Barnendometrios".
Jenny Lorefors
Ledamot, Skolläkare med samordningsansvar i Jönköpings kommun.
Specialist i skolhälsovård och allmänmedicin. Ledamot i styrelsen sedan januari 2019. Studierektorsamordnare. Arbetar med ST-frågor. Arbetsgrupp Nationell kraftsamling för ungas psykiska hälsa.
Kristin Carlström Dahllöf
Ledamot, Skolläkare i Eskilstuna
Specialist i barn- och ungdomspsykiatri. I styrelsen sedan 2022.
Eva Nordin Olsson
Ledamot , Arbetar som distriktsläkare och skolläkare i Mora. MLA i EMI Mora kommun. Verksamhetschef för primärvården i Mora, Region Dalarna. Specialist i allmänmedicin.
Ingår i Almedalsgruppen samt grupperna "Nationellt barn- och ungdomshälsoprogram" samt "Konsensusdokument utredning lindrig intellektuell funktionsnedsättning". Ledamot i styrelsen sedan 2020.
Åsa Borulf
Ledamot, Skolöverläkare Örebro kommun. Arbetar som skolläkare på kommunala grundskolor och som barnläkare.
Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn-och ungdomsallergologi. ST - skolhälsovård. Ledamot i styrelsen sedan februari 2021. Arbetar med planering av skolläkardagarna . Representerar styrelsen i EMQs styrgrupp samt SKR Kommentus, arbetsgrupp kring upphandling av vacciner.
Jenny Önnerfält
Suppleant
Daniel Mella
Suppleant
Josef Milerad
Adjungerad. Barnläkare.
Docent och universitetslektor vid Institutionen för barns och kvinnors hälsa, Karolinska Institutet.
Joachim Sandberg
Adjungerad till styrelsen
Specialist i barn- och ungdomsmedicin samt Skolhälsovård.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare