Hoppa till innehåll

Välkommen till Upplands allmänna läkarförening

UAL är den fackliga organisationen för läkare verksamma i Uppsala län. Föreningen bildades 1901, har idag drygt 2000 medlemmar och är en av Läkarförbundets 26 lokalföreningar.

Nyheter

Nya tider

Nu har Läkarförbundet och SKR kommit överens om hur läkarnas arbetstider ska kunna förläggas för att leva upp till EU:s arbetstidsdirektiv, som kräver 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. De nya reglerna börjar gälla den 1 februari 2024 , även …

Var är min jourkomp?!

Många medlemmar inom Region Uppsala hör av sig för att det verkar som att de inte längre får betalt för jour och beredskap. Det finns dock ingen anledning till oro, för just detta problem var något som faktiskt gick att …

Nytt år, ny styrelse

Den 16 februari hölls UAL:s årsmöte 2022, även denna gång i digital form. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och genomgick en minimal förändring när de 25 närvarande medlemmarna biföll valberedningens förslag till ny styrelse.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare