Hoppa till innehåll

Dygnsvila?!

Nyhet

Det är många som hör av sig till UAL med stigande panik inför den 1 februari, då de nya reglerna om dygnsvila träder i kraft. Att lägga schema enligt de nya reglerna är olika grader av svårt, beroende på verksamhetens art och läkargruppens storlek, och många tycker inte att det var något större fel på de tidigare reglerna.

Vi håller (typ) med. De nya reglerna har tillkommit efter att EU-kommissionen har granskat våra svenska kollektivavtal och konstaterat att avtalen har tillåtit så stora avsteg från direktivet att Sverige bryter mot det. Att arbetsmarknadens parter var nöjda räckte inte och vi har nu fått möjlighet att göra om och göra rätt. Om de nya avtalsbestämmelserna inte efterlevs är risken att vi istället för kollektivavtal får lagstiftning, med små möjligheter till anpassning till läkares arbetstider. Läkarförbundet och SKR är helt eniga om att det vore ett sämre alternativ.

Upplands allmänna läkarförening och Region Uppsala är införstådda med det ansvar som nu vilar på verksamheterna, och uppmanar alla som känner osäkerhet kring hur bemanningspusslet ska lösas att kontakta sin HR-partner. Under januari kommer regionen även att erbjuda öppna frågestunder varje vecka för chefer, bemanningsansvariga och klinikombud.


Fler nyheter


Dags för årsmöte!

Måndagen den 12 februari kl. 17 håller UAL årsmöte i VIP-lokalen på Studenternas. Läs mer och anmäl dig här!

Nya tider

Nu har Läkarförbundet och SKR kommit överens om hur läkarnas arbetstider ska kunna förläggas för att leva upp till EU:s arbetstidsdirektiv, som kräver 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. De…

Var är min jourkomp?!

Många medlemmar inom Region Uppsala hör av sig för att det verkar som att de inte längre får betalt för jour och beredskap. Det finns dock ingen anledning till oro,…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare