Hoppa till innehåll

Den 5-6 juni har växeln, Medlemsrådgivningen och Medlemsservice stängt. Som medlem kan du själv söka svar på frågor i Läkarförbundets Frågor och svar eller i kunskapsbanken Råd och stöd.

Klinikombud

Upplands allmänna läkarförenings klinikombud inom Region Uppsala är både skyddsombud i arbetsmiljölagens mening och fackliga förtroendemän. Till deras uppgifter hör att bevaka arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen, företräda medlemmarnas intressen i samverkan och att delta i de årliga lönerevisionsförhandlingarna.

Vår målsättning är att det ska finnas ett klinikombud i varje verksamhet. Om du är osäker på vem som är klinikombud på din arbetsplats, fråga din chef.

Arbetsgivaren är ansvarig för att information om vem eller vilka som är skyddsombud anslås på arbetsplatsen.

Du kan naturligtvis också kontakta oss i UAL om du undrar vem som är ditt klinikombud eller vad den personen har för uppgifter.

Huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala är
Anna-Karin Agvald
Knut Bodin
Eirik Engel Vågsholm
Tomas Haapaniemi
Pelle Nilsson

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare