Hoppa till innehåll

Klinikombud

Upplands allmänna läkarförenings klinikombud inom Region Uppsala är både skyddsombud i arbetsmiljölagens mening och fackliga förtroendemän. Till deras uppgifter hör att bevaka arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen, företräda medlemmarnas intressen i samverkan och att delta i de årliga lönerevisionsförhandlingarna.

Vår målsättning är att det ska finnas ett klinikombud i varje verksamhet. Om du är osäker på vem som är klinikombud på din arbetsplats, kolla vår lista här eller fråga din chef.

Arbetsgivaren är ansvarig för att information om vem eller vilka som är skyddsombud anslås på arbetsplatsen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare