Hoppa till innehåll

Löneförhandla

En lyckad förhandling har två nöjda parter. UAL kan även acceptera att bara den ena parten är nöjd, så länge det är medlemmen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har funderingar inför din löneförhandling, oavsett om det är din första eller din sjuttonde!

Inför din löneförhandling

Dramatisera inte själva förhandlingssituationen. Den skall vara ett naturligt och vardagligt inslag i din relation till arbetsgivaren. Den kan ta sig många olika former, men är i grund och botten en relativt enkel dialog med syfte att bestämma ett adekvat pris på din kompetens. En bra dialog resulterar i två vinnare: en nöjd arbetstagare och en chef som knutit kompetent och nöjd medarbetare till teamet. Fokusera inte på strategi och teknik! Koncentrera dig på ditt värde och på de alternativ som bjuds. Tänk på att förberedelsen är mer än halva arbetet.

Kunskap är makt

En bra förhandling förutsätter att du har kunskaper om löneläget både lokalt och nationellt: Hör med kollegor, kontakta klinikombudet eller vårt kansli, eller se på Läkarförbundets lönestatistik.

Förberedelse

Formulera för dig själv dina tidigare erfarenheter och nuvarande ansvarsområden. Glöm inte bort speciella uppgifter av typen schemaläggning mm. Värdera din kompetens och ditt ansvar: klinisk kompetens och färdighet, forskningsmeriter, administrativ kompetens, undervisning. Glöm inte mjukvaror: samarbetsförmåga, ledningsförmåga, idérikedom, omdöme… Beskriv hur du vill utvecklas och vad du behöver för att förbättras i yrket. Värdera din insats i förhållande till din lön. Du kan även förhandla om arbetstid, ledighet, kurser, konferenser, andra arbetsuppgifter, forskningstid mm.

Begär tid för lönesamtal

Du har alltid möjlighet att diskutera din lön med chefen. Tyvärr räknas även ett nej i korridoren som förhandling, eller med andra ord kan chefen inte neka dig rätten att förhandla, men formerna för en förhandling är inte specificerade. Man grundar för ett mer lyckat resultat genom att förmå chefen att slå sig ned på avtalad tid för att utbyta argument.

Lönesamtal inför nyanställning

Det är viktigt att ni är överns om lönen innan du börjar ett nytt jobb. Diskutera lön och andra anställningsvillkor med rätt person – med lönesättande chef (inte personalassistent eller dylikt). Du kan sedan när du vill ta upp lönen med din chef. Kanske du har fått nya arbetsuppgifter eller insett att du kan tjäna mer någon annanstans. Se till att rimlig tid sätts av för samtalet – om chefen är på väg någonstans så tenderar samtalet att bli dåligt. Överlämna gärna meriterna skriftligt. Framför lugnt och sakligt dina argument och beskriv hur du vill utvecklas framöver. Precisera dina löneanspråk och stå för dem! Ange en exakt summa och inte ett intervall. Låt chefen förstå att du känner löne- och arbetsmarknaden.

Lönen ska vara individuell och differentierad

Låt inte chefen använda sig av lokala varvet för att kompensera en dålig utgångslön. Låt inte chefen köra med argumentet: ”Lisa har arbetat längre, och du kan inte få högre lön än henne” – lönen är individuell och just du skall bedömas utifrån just din kompetens. Om du lyckas i din förhandling får alla läkare på kliniken del av resultatet i samband med nästa lokala varv – med andra ord kan en till synes orättvist hög lön ändå komma den som passerats till del. Om chefen uppger att han saknar mandat för att ge högre lön så kräv att få tala med lönesättande chef.

Utvärdera 

Lär till nästa gång. Gör minnesanteckningar. Var du förberedd? Blev du nöjd med resultatet? Vad kan du fila på till nästa gång?

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare