Hoppa till innehåll

Lokala jouravtal

Våra lokala avtal om ersättning vid jour och beredskap är utspridda på ett antal olika förhandlingsprotokoll, samtidigt som vissa verksamheter har avtal om t. ex. om schabloniserad jour som bara gäller den specifika kliniken eller sektionen.

Nedanstående sammanställning är de ersättningar som fortfarande gäller inom Region Uppsala (om inget annat har avtalats på kliniknivå).

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare