Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin

Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin är en intresseförening av läkare med huvudsyfte att främja kunskaperna om och förståelse för medicinska aspekter hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism, svåra hjärnskador och medfödda eller tidigt förvärvade rörelsenedsättningar. Föreningen skall verka för att personer med betydande och varaktiga funktionsnedsättningar skall erhålla god och jämlik vård samt bidra till utveckling av hälso- och sjukvårdens innehåll inom habiliteringsmedicinen.

Bli medlem i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin

Välkommen att bli medlem i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin! Medlemsavgiften är 240 kr per år, alla läkare med intresse för våra frågor är välkomna.

Bli medlem i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin

På gång

Programmet klart för fortbildningsmöte 2024

Snart öppnar anmälan till nästa fortbildningsmöte på Mösseberg. Onsdag den 24 januari till fredag den 26 januari möts habiliterngsmedicinskt intresserade läkare för fortbildning med riktigt bra föreläsningar samt tid för utbyte av erfarenheter. I år kommer vi som vanligt ha …

Kalendarium

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare