Hoppa till innehåll

Användbart i vardagen

Här samlas information, länkar, tips att använda i arbetet som läkare för personer med funktionsnedsättning.

Vårdprogram

Handläggningsstöd

Här samlas smått och gott kring handläggning av olika frågeställningar inom habilitering. Handläggningsstödet för primärvården är ett dokument som vår egen Inger Näslund producerat och som reviderats under 2023 i samarbete med föreningens medlemmar.

Samlingssidan nationellt kliniskt kunskapsstöd har en samling av bra länkar inom habiliteringsmedicin.

Demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning

Demensutveckling hos personer med intellektuell funktionedsättning blir ett allt vanligare problem i och med ökande grupp äldre. Inom vissa syndrom är dock demensutveckling något som är kopplat till syndromet, som t ex Downs syndrom där demenssymptomen kommer i medelåldern.

Svenska psykiatriska föreningens bok om intellektuella funktionsnedsättningar

En så gott som heltäckande sammanställning i kortfattad bokform om förhållningssätt, problematik hos individen och i omgivning som har betydelse för fungerandet. I slutet av boken finns en sammanställning av bra arbetsmaterial som kan användas för att kartlägga beteendeproblem, medicinska bekymmer och skapa hållbar strategi för individen och omgivningen vad gäller förhållningssätt och aktiviteter. Redaktör är vår styrelsemedlem Lena Nylander.

Norskt kompetenscentrum om intellektuella funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa

På hemsidan finns möjlighet att anmäla sig till återkommande seminarier inom området.

Socialstyrelsens sammanställning av sällsynta hälsotillstånd

På sidan finns många av de ovanligare hälsotillstånd man som läkare möter hos sina patienter. Där finns kortfattad sammanfattning kring genetik och hur syndromet visar sig. Texten är formulerad på ett lättförståeligt sätt, och ett tips är att använda det som grund i patientinformationen. I slutet av varje artikel finns kontaktuppgifter till personer med expertkunskap i just det syndromet.

När du snabbt behöver ett bildstöd

Ofta kan man få fantastisk hjälp av övriga yrkesgrupper, men ibland behöver man skapa ett eget bildstöd som läkare för just en aktuell situation. Att tänka på är vilken typ av bilder personen du ska kommunicera med är van, och om den kan tolka bilder. Ofta är dock bilder ett bra stöd även vid kommunikation med personer med mindre omfattande funktionsnedsättning. Det är ofta undersökningarna går mycket smidigare med hjälp av bara några få bilder. Genom bildstod.se kan du skapa en inloggning och spara din rutin vid besöket. Det underlättar mycket!

Litteraturtips

Uta Frith (1989): Autism – explaining the enigma. Blackwell. (Autism – gåtans förklaring. Liber, 2000)

Francesca Happé (1998): Autism – an introduction to psychological theory. Harvard University Press

Dermot Bowler (2006): Autism Spectrum Disorders. Psychological theory and research. Wiley.

Peter Vermeulen (2012): Autism as context blindness. AAPC Publishing.

Peter Vermeulen (2023): Autism and the predictive mind. Routledge

Om sexualitet och funktionsnedsättning

Med funktionsnedsättning finns det många aspekter kring sexualitet och reproduktiv hälsa som kan vara komplicerade. Detta är en podd från VG regionen som tar upp olika ämnen kring sexualitet i varje avsnitt, flera med inriktning mot svårigheter vid funktionsnedsättning.

"Hur funkar det att inleda relationer och skaffa barn om man är beroende av stöd och service enligt LSS? Och hur ska man våga inleda en intim relation om man inte har tillräckligt med stöd för att sköta sin egen hygien? Och vad spelar det för roll om det finns 100 personer på en bar som vill ligga med en, om man inte kan komma in på baren? I det här avsnittet gästas vi av Christine Bylund, doktorand vid Umeå universitet. Christine forskar om makt, funktionalitet och sexualitet och hur det hänger ihop. I avsnittet pratar vi om funktionsmaktsordningen och LSS och hur det påverkar människors rätt till sexuell hälsa, familjeliv och relationer."

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
Hem
Användbart i vardagen