Hoppa till innehåll

Svenska föreningen för habiliteringsmedicin i debatten

Här samlar vi föreningens engagemang i aktuella frågor

Disputation om Cerebral Pares

Vår medlem Ulrica Jonsson disputerar 15 mars om vuxna med Cerebral Pares. Följ länken till abstract. Finns möjlighet att delta via zoom.

Krönika av föreningens ordförande

Läs gärna senaste numret Läkartidningen, där finns en krönika av SLOHMs ordförande Malin Nystrand »Äntligen … en ’riktig’ sjukdom.« En betraktelse över svårigheterna att få det stöd man behöver som människa med funktionsnedsättning.

Programmet klart för fortbildningsmöte 2024

Snart öppnar anmälan till nästa fortbildningsmöte på Mösseberg. Onsdag den 24 januari till fredag den 26 januari möts habiliterngsmedicinskt intresserade läkare för fortbildning med riktigt bra föreläsningar samt tid för utbyte av erfarenheter. I år kommer vi som vanligt ha …

Projekt om åldrande med IF

SKR i samverkan med FUB har tagit fram material kring äldre med IF. Målet har varit att öka kunskap, sprida goda exempel och öka delaktigheten för så väl personer med IF som för kommuner, verksamheter inom området och beslutsfattare. En …

Dags att se fram emot vårt fortbildningsmöte!

Glöm inte bort att redan nu boka av för nästa fortbildningsmöte. Programmet är snart fastställt och kommer att presenteras via hemsidan. Klart är att vi stolt kan presentera årets internationella föreläsare Peter Vermeulen från Belgien. Han är författare till flera …

INSAR kongress Stockholm

INSAR, international society for autism research håller kongress i Stockholm 3-6 maj 2023. För mer information se INSAR hemsida

Tack för ett fantastiskt fortbildningsmöte!

Nu är årets fortbildningsmöte slut och vi är på väg hem med ny kunskap. Många diskussioner och nya kontakter som vanligt. Alla intresserade läkare är välkomna nästa år på vårt fortbildningsmöte 24-26/1 2024. Snart kommer med tips på hemsidan om …

Nätverksträff och SLOHM:s fortbildningsmöte

Snart är det dags för möjlighet att möta kollegor, diskutera habilitering och lära nytt. 2023 års fortbildningsmöte kommer att ske på kurorten Mösseberg 25/1-27/1. Årets ämnen kommer att spänna över stora kunskapsområden. Vi kommer även få information kring vad som …