Hoppa till innehåll

Om oss

Föreningen är en intresseförening av läkare med huvudsyfte att främja förståelse för medicinska aspekter bakom intellektuell funktionsnedsättning, autism, svåra hjärnskador hos vuxna samt andra kognitiva funktionsnedsättningar som är betydande och av varaktig art.

Föreningen verkar gentemot Socialstyrelsen, vårdhuvudmän och andra myndigheter för att främja läkares kunskaper inom våra intresseområden.

Medlemmarna är vanligen också deltagare i Habiliteringsläkarnätverket, ett nätforum som ger möjlighet till kollegial diskussion i olika frågor.

Föreningen har funnits under olika namn sedan 1967.

Alla läkare med intresse för dessa frågor är välkomna som medlemmar.

Vi ordnar vidareutbildningsaktiviteter, för närvarande i form av ett årligt 3-dagars möte på Mössebergs kurort den sista veckan i januari, då vi också håller årsmöte. Några av oss är också aktiva i IASSIDD International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Bli medlem i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin

Välkommen att bli medlem i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin! Medlemsavgiften är 240 kr per år, alla läkare med intresse för våra frågor är välkomna.

Bli medlem i Svenska läkarföreningen för habiliteringsmedicin

Malin Nystrand
Ordförande
Matilda Utter
Sekreterare och Kassör
Lena Nylander
Maria Gruvensjö
Web
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare