Hoppa till innehåll

Välkommen till Östra Skånes läkarförening

Östra Skånes läkarförening (ÖSLF) är 1 av de 28 lokalföreningar i Sveriges Läkarförbund samt 1 av de 4 i regionföreningen Läkarförbundet Skåne. Vi företräder idag ca 900 verksamma läkare. Vi arbetar för konkurrenskraftiga löner, god arbetsmiljö och att våra medlemmar ska erbjudas adekvat fortbildning. Föreningen erbjuder medlemmarna individuell lönerådgivning och om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren kan vi även hjälpa dig.

Förändringarna i regelverket kring dygns- och veckovila

Från första februari gäller förändringarna i regelverket kring dygns- och veckovila.

Mer information kan du läsa i Medlemsbrev November 2023.

Med vänliga hälsningar
Östra Skånes Läkarförening

Årsmöten

Årsmöteshandlingar för Östra Skånes läkarförening finner du här.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare