Hoppa till innehåll

Välkommen till Malmö Läkareförening

Malmö Läkareförening (MLF) bildades 17 november 1894 och hade vid starten 23 medlemmar. Läkarförbundet Skåne (LFS) som tillika utgör förhandlingspart gentemot Region Skåne. Nationellt utgör MLF en av de 28 lokalföreningar som ingår i Sveriges Läkarförbund. Läkarförbundet arbetar med att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen, samt att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.
Styrelse och kansli Malmö Läkareförening 2023

Nyheter

Årsmötet!

På kvällen onsdagen den 17 april hölls Malmö Läkareförenings årsmöte i Kvinnoklinikens aula, SUS Malmö.

Medlemsaktivitet i samarbete med Läkarförbundet student

Den 4 december var det dags att möta er medlemmar på CRC igen. Ordförande Karolina Boman och ombudsman Ann-Charlotte Apelholm var två av de som fanns på plats för att svara på frågor och diskutera fackliga frågor. Läkarförbundet Student var …

Höstens klinikombudsdag

Tisdagen den 24 oktober var det åter igen dags årets klinikombudsdag. Arrangemanget, som alltid är mycket uppskattat, var i år fullbokat till sista plats. Nordvästra Skånes Läkareförening var värdar i år och platsen var hotell Mollberg i Helsingborg. Inbjudna föreläsare …

Studiebesök NSM 23 oktober

Iklädda full skyddsutrustning hade delar av styrelsen och kansliet förmånen att få en guidad rundvandring i de nya byggnaderna på sjukhusområdet i Malmö. Peter Lanbeck, som är enhetschef på programkontoret och har det övergripande ansvaret för planeringsfrågor rörande NSM, ledde …

Reseberättelse

Dorothea Peters delar med sig av sin reseberättelse från i Nordic Ophthalmology congress på Island. Dorothea blev tilldelad stipendium ur Tom Stenrams Minnesfond 2020, men på grund av pandemin kunde resan inte genomföras förrän sommaren 2022.

Information från SLF om Covid 19

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare