Hoppa till innehåll

Om oss

Malmö Läkareförening (MLF) bildades 17 november 1894 och hade vid starten 23 medlemmar.

Foto: Izabelle Nordfjell, Bildbyrån

MLF företräder idag ca 2000 läkare verksamma inom statlig, landsting, kommunal och privat sektor i Malmö och Trelleborg. MLF deltar i den regionala samarbetsorganisationen.

Malmö Läkareförening (MLF) bildades 17 november 1894 och hade vid starten 23 medlemmar. 

MLF utgör en av fyra lokalföreningar som tillsammans bildar Läkarförbundet Skåne (LFS) som tillika utgör förhandlingspart gentemot Region Skåne.

Nationellt utgör MLF en av de 28 lokalföreningar som ingår i Sveriges Läkarförbund. Läkarförbundet arbetar med att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen, samt att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare